วิดีโอบรรยายการปลูกทุเรียน

     ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนนนทบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ชาวสวน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจการปลูกทุเรียน ศูนย์การเรียนรู้ของเราได้รวบรวมความรู้การทำสวนทุเรียนขึ้นจากประสบการณ์และการบอกเล่าจากบรรพบุรุษ อีกทั้งศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยเน้นหลักภูมิปัญญาเฉพาะของชาวสวนนนทบุรี หากผู้อ่านมีความสนใจหรือต้องการศึกษาเพิ่มเติม ศูนย์การเรียนรู้ของเรายินดีต้อนรับทุกท่าน.. 

ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง การปลูกทุเรียน ที่ศูนย์การเรียนรู้และต่างจังหวัด


   วิดีโอบรรยาย กลุ่มเกษตรกรราชบุรี จัดโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดราชบุรี
เดือน มีนาคม 2561

       รายการ บ่ายนี้คำตอบ เชิญทุกท่านมาชมศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี

ช่วงวันที่ 20-22 ตุลาคม 2561 คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อยและครอบครัว เดินทางแนะนำการทำสวนทุเรียนให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ และได้สาธิตวิธีการตัดแต่งกิ่งทุเรียน การกรีดต้น การทำโคน การใช้ปุ๋ย การจัดการโรคแมลง และวิธีการดูแลเมื่อทุเรียนออกดอก โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 10 คน

สวนตาก้านสอนปลูกทุเรียน..ต้อนรับฤดูฝนปี 2562 เรามีเทคนิคดี ๆ เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนมาอัพเดทกันค่ะ

 

                                                       Last updated: 28/07/62

            

 

Visitors: 455,530