คลิปบรรยายการปลูกทุเรียน

     ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนนนทบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ชาวสวน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจการปลูกทุเรียน ศูนย์การเรียนรู้ของเราได้รวบรวมความรู้การทำสวนทุเรียนขึ้นจากประสบการณ์และการบอกเล่าจากบรรพบุรุษ อีกทั้งศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยเน้นหลักภูมิปัญญาเฉพาะของชาวสวนนนทบุรี หากผู้อ่านมีความสนใจหรือต้องการศึกษาเพิ่มเติม ศูนย์การเรียนรู้ของเรายินดีต้อนรับทุกท่าน.. 

ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง การปลูกทุเรียน ที่ศูนย์การเรียนรู้และต่างจังหวัด


   วิดีโอบรรยาย กลุ่มเกษตรกรราชบุรี จัดโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดราชบุรี
เดือน มีนาคม 2561

       รายการ บ่ายนี้ีคำตอบ เชิญทุกท่านมาชมศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี

                                                       Last updated : 01/05/61

            

 

Visitors: 174,253