พันธุ์จอกลอย

พันธุ์จอกลอย (Chok-Loi)

ชื่อพันธุ์           : จอกลอย

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Durio zibthinus Murray

สถานภาพพันธุ์   : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

ลักษณะประจำพันธุ์

        ทุเรียนพันธุ์จอกลอยเป็นหนึ่งใน ทุเรียนกลุ่มเบ็ดเตล็ด ซึ่งทุเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีลักษณะไม่แน่ชัด มีลักษณะคล้ายกระดุม ใบคล้ายกระดุม แต่ทรงพุ่มใหญ่กว่า ผลกลม ขนาดผลค่อนข้างเล็ก หนามนูนปลายแหลม หนามถี่ ปลายผลเว้า ออกผลดกกว่ากระดุม ผลขนาดเล็กที่สุด จนคนโบราณเปรียบเทียบเทียบได้ว่า "หล่นบนจอกยังไม่จมเลย" จึงเป็นที่มาของพันธุ์ "จอกลอย" เนื้อน้อยแบบกระดุม สีเนื้อเหลืองเข้ม เนื้อละเอียด รสชาติหวานมัน ราคาไม่แพง มักปลูกไว้หัวร่องเพื่อให้กระรอกกินก่อน ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 4-5 


Last update : 20/08/60

 

Visitors: 392,180