พันธุ์กะเทยเนื้อขาว

พันธุ์กะเทยเนื้อขาว  (Kathoei Nueakhao)  

ชื่อพันธุ์          :  กะเทยเนื้อขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

ลักษณะประจำพันธุ์

    ทุเรียนพันธุ์กะเทยเนื้อขาว เป็นหนึ่งในทุเรียนกลุ่มเบ็ดเตล็ด ซึ่งทุเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีลักษณะไม่แน่ชัดบางลักษณะอาจเหมือนกับตระกูลอื่นๆ เช่น ตระกูลกบ หรือกำปั่น  ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่ผันแปรออกไป สำหรับทุเรียนพันธุ์กะเทยเนื้อขาวนั้นจะมีทรงใบยาวเรียวเล็กเหมือนกำปั่น รูปร่างผลรี ขนาดผลเล็กถึงปานกลาง หนามผลมีลักษณะนูนปลายแหลม เนื้อสีขาว เนื้อละเอียด กลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน มีลักษณะพิเศษ คือเมล็ดลีบ และให้ผลดก แกะเนื้อแช่ตู้เย็นเป็นไอศกรีม รสชาติอร่อย ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5-6 

Last updated : 20/08/60

Visitors: 392,179