พันธุ์กบสีนาก

พันธุ์กบสีนาก ( Kop Si-nak) 

ชื่อพันธุ์ : กบสีนาก

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

สถานะ : กิ่งชำพร้อมจำหน่าย 

ลักษณะประจำพันธุ์

   ต้นเป็นทรงพุ่มแคบ และตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลม ใบเป็นรูปไข่ขอบขนานค่อนข้างยาว  ขอบใบเรียบ  ฐานใบป้าน  ปลายใบแหลม แผ่นใบมีขนาดใหญ่ปานกลาง หลังใบสีเขียวแก่ เป็นมันและมีสีออกสีชมพู (สีนาก) เมื่อสุกเปลือกผลออกสีนาก หนามสั้น ใส้ใหญ่ เปลือกหนา เนื้อสีเข้มปานกลาง รสชาติหวานมัน ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลในปีที่ 6-8

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์กบสีนาก 

Last updated : 20/08/60

Visitors: 392,179