พันธุ์กบไว

พันธุ์กบไว ( Kop Wai)

ชื่อพันธุ์          :  กบไว

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา) 

 ลักษณะประจำพันธุ์

   ต้นเป็นทรงพุ่มความใหญ่ระดับปานกลาง ใบรูปไข่ขอบขนาน ลักษณะผลยาว ทรงพูยาว ผลตรงไม่งอ ขั้วยาวเล็ก ผลมีไม่เกิน 3 พู หนามสีเขียวออกเหลือง ผลป่อง มีก้นเรียว เนื้อสีเข้มปานกลาง รสชาติหวานมัน ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลในปีที่ 6-8

 

ตัวอย่าง กิ่งพันธุ์กบไว

Last update : 20/08/60

Visitors: 286,826