พันธุ์ฉัตรสีทอง

พันธุ์ฉัตรสีทอง (Chat Sithong)

ชื่อพันธุ์                 :  ฉัตรสีทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์        :  Durio  zibthinus  Murray

ประวัติเฉพาะสายพันธุ์  : เพาะจากเม็ดทองย้อย   เดิมชื่อเม็ดในตาสมบุญ  ผู้เพาะคือนายสมบุญ ที่ตำบลบางขุนนนท์ จังหวัดธนบุรี ค้นพบในพื้นที่อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

สถานภาพพันธุ์         : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

สถานะ : อยู่ในช่วงเสียบยอดกิ่งพันธุ์แล้ว สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้

ลักษณะประจำพันธุ์ 

ลักษณะดอกเป็นรูปทรงกลม  ตรงกลางป่อง  ปลายดอกจะค่อยๆ  เรียวแหลม  ก้านดอกยาวและใหญ่  ลักษณะผลโต  ทรงผลอ้วนป้อม  กลางผลป่องออก  บริเวณขั้วผลบุ๋มลงเล็กน้อย  บริเวณก้นผลย้อยออกมาไม่แหลมซึ่งมีลักษณะเด่น  ตรงจุดศูนย์กลางของก้นบุ๋มลงเป็นหลุมตื้นๆ  มีรอยร่องของเส้นพูมาบรรจบกันที่ศูนย์กลางเห็นได้ชัด    ขั้วมีขนาดใหญ่และสั้น  มีความยาวประมาณ  5  เซนติเมตร  รอยต่อระหว่างขั้วและปลิงโป่งออกเห็นได้ชัดเจน  หนามทั่วๆ ไปมีขนาดใหญ่ปานกลางมี  5 - 6  เหลี่ยม  กลางร่องพูมีหนามค่อนข้างใหญ่  ส่วนสันพูมีหนามค่อนข้างเล็กเรียวแหลมอยู่ชิดกันบริเวณก้นมีหนามสั้นและไม่แหลมอยู่ห่างๆ  กัน  เมื่อสุกผลจะมีสีเขียวอมเหลือง  บริเวณร่องพูจะมีสีเหลืองอ่อนปนเขียว  เส้นกลางพู  ผลหนึ่งมี  5  พู  พูขนาดไล่เลี่ยกัน  บางเมล็ดมีลักษณะแบบนเกือบลีบ  เมล็ดสีน้ำตาลแก่  ผิวเมล็ดเรียบ  ตรงสันมีรอยย่นเล็กน้อยเห็นเป็นสีน้ำตาลไหม้  มีเนื้อมาก  สีเหลืองมาก  กลิ่นไม่ฉุน  รสหวานปนมันมากและไม่หวานจัด

 

Last updated : 20/08/60

Visitors: 286,826