พันธุ์กบตาขำ

พันธุ์กบตาขำ (Kop Takham)

ชื่อพันธุ์        :  กบตาขำ

สถานภาพพันธุ์   : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง)

ประวัติเฉพาะสายพันธุ์ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า ผู้เพาะคือนายขำ เกิดที่ ตำบลบางล่าง จังหวัดธนบุรี

ลักษณะประจำพันธุ์

    ลักษณะกิ่งไม่เป็นระเบียบใบรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน ดอกรูปร่างของดอกตูมกลมรี ขอบขนาน ปลายดอกตูมแหลม ผลทรงรูปไข่ แต่ไม่เป็นระเบียบ ความยาวผลปานกลาง  รูปร่างหนามแหลมคม  เปลือกหนา หนามปลายงุ้มเข้า หนามรอบขั้วผลหนามตรง

ลักษณะทางการเกษตร

   การเจริญเติบโตของต้นโตเร็ว เรือนต้นใหญ่ การออกดอกมาก การติดผลปานกลาง  เนื้อหนาปานกลางสีเนื้อเหลืองเข้ม  มีกลิ่นหอมพิเศษ รสชาติของเนื้อหวานมันพอดี  ลักษณะของเนื้อแห้ง  ละเอียด  แต่มีเส้นใย

ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลประมาณปีที่ 5-7

ตัวอย่าง กิ่งพันธุ์กบตาขำ


ทุเรียนกลุ่มกบ

 • พันธุ์กบพิกุล
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุลสถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์...
 • พันธุ์กบสุวรรณ
  พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan) ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา) ป...
 • พันธุ์กบชายน้ำ
  พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam ) ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า แหล่งค้น...
 • พันธุ์กบทองคำ
  พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam) ชื่อพันธุ์ : กบทองคำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พัน...
Visitors: 428,592