พันธุ์กบตาขำ

พันธุ์กบตาขำ (Kop Takham)

ชื่อพันธุ์        :  กบตาขำ

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

ประวัติเฉพาะสายพันธุ์ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า ผู้เพาะคือนายขำ เกิดที่ ตำบลบางล่าง จังหวัดธนบุรี

สถานภาพพันธุ์   : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

สถานะ : กิ่งชำพร้อมจำหน่าย

ลักษณะประจำพันธุ์

    ลักษณะกิ่งไม่เป็นระเบียบใบรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน ดอกรูปร่างของดอกตูมกลมรี ขอบขนาน ปลายดอกตูมแหลม ผลทรงรูปไข่ แต่ไม่เป็นระเบียบ ความยาวผลปานกลาง  รูปร่างหนามแหลมคม  เปลือกหนา หนามปลายงุ้มเข้า หนามรอบขั้วผลหนามตรง

ลักษณะทางการเกษตร

   การเจริญเติบโตของต้นโตเร็ว เรือนต้นใหญ่ การออกดอกมาก การติดผลปานกลาง  เนื้อหนาปานกลางสีเนื้อเหลืองเข้ม  มีกลิ่นหอมพิเศษ รสชาติของเนื้อหวานมันพอดี  ลักษณะของเนื้อแห้ง  ละเอียด  แต่มีเส้นใย

ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลประมาณปีที่ 5-7

ตัวอย่าง กิ่งพันธุ์กบตาขำ

Last updated : 20/08/60

Visitors: 286,821