ขั้นตอนการผลิตต้นทุเรียน

ขั้นตอนการผลิตต้นทุเรียน

1. เพาะเมล็ดพันธุ์ทุเรียน เพื่อเตรียมเสียบยอด ซึ่งเมล็ดทุเรียนที่เราใช้คือ เมล็ดทุเรียนป่าจากปัตตานี ซึ่งข้อดีของการใช้ตอทุเรียนป่า คือ รากของทุเรียนป่าจะหากินเก่ง แข็งแรง ทำให้ต้นที่เสียบยอดแล้ว โตเร็ว ทนต่อโรค โดยเราจะคัดเมล็ดพันธุ์ที่ดี โอกาสงอกสูง และเพาะเมล็ดใส่กระถางไว้ เป็นเวลา 1-2 เดือน 

  2. เมื่อต้นโตได้ขนาดที่เหมาะสม ก็จะคัดเลือกต้นตอที่แข็งแรง ลำต้นตรง ไม่คด ไม่เป็นโรค มาเตรียมไว้ 

3. ตัดยอดพันธุ์ทุเรียนนนทบุรี  โดยเลือกกิ่งที่มีตาใบพร้อมที่จะแตกยอด และมีใบสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อ เช่น ราที่ใบ เพลี้ย 

4. นำยอดทุเรียนพันธุ์นนทบุรี มาเสียบยอด กับต้นตอที่เตรียมไว้ โดยปาดเป็นทรงปากฉลาม เสียบยอดไปบนตอทีผ่าเตรียมไว้ แผลกว้างประมาณ 1 นิ้ว ใช้เชือกฟางผูกแน่นพอสมควร

5.เข้าตู้อบประมาณ 20 วัน หรือ ไม่เกิน 3 อาทิตย์ โดยจะมีการเปิดตู้เพื่อระบายอากาศในทุก 7-10 วัน

6. ได้กิ่งพันธุ์ ที่เสียบยอดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงแยกต้นที่สมบูรณ์  ไปใส่ถุงชำ โดยใส่ดินและแกลบดิบในสัดส่วน 1:3

 7. เมื่อทุเรียนโตขึ้นจึงเปลี่ยนถุงชำ ใส่ไม้ค้ำเพื่อให้ต้นทุเรียนต้นตรง                                                 และดูแลในโรงเรือนที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม 

8. ต้นกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์พร้อมปลูก จะต้องมีอายุ 1 ปีขึ้นไป ท่านสามารถมาเลือกขนาดและพันธุ์ที่สนใจได้ที่นี่

 เราใส่ใจกระบวนการผลิตทุกๆขั้นตอน....

                                                            สวนตาก้าน

                                                         Last updated 22/05/2559

Visitors: 469,376