สัมภาษณ์ลงนิตยสาร

 ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี ได้รวบรวมเอกสารที่ตีพิมพ์จากบทสัมภาษณ์ของคุณอดิสรณ์ และเอกสารที่เป็นความรู้สำหรับการศึกษาเรื่องทุเรียนนนท์ไว้ ที่สามารถเก็บรวบรวมได้ ณ วันที่ 26/01/2559 มีดังนี้
 
 
 
สัมภาษณ์ลงหนังสือและนิตยสาร
 
ชื่อเรื่อง/คอลัมน์ หนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์
 1. สวนตาก้าน บางกร่าง วรสารโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช จังหวัด นนทบุรี ปี 2553
 2. การสำรวจข้อมูลผู้ปลูกทุเรียนและผลผลิต ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ฯ  ปี 2554
 3. หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 23 พ.ย. 2554
 4. แนวทางและแบบอย่างการผลิตทุเรียนยุคใหม่  คอลัมน์ : 8 เซียนผลไม้เมืองไทย พร้อมเทคนิคการปลูก   
 5. ทุเรียนนนท์ GI Thailand สินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ปี 2556
 6. ปฏิทินรูปทุเรียน  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 7. อนุรักษ์พร้อมฟื้นฟู “ทุเรียนนนท์” ด้วยเทคนิคการปลูกแบบโบราณ  หนังสือนิตยสารไม่ลองไม่รู้ เกษตรมือโปร ปีที่ 12 ฉบับที่ 135
เดือน ตุลาคม 2555 
 8. แหล่งอนุรักษ์ทุเรียนเมืองนนท์ ก่อนที่จะสูญพันธุ์  หนังสือ นิตยสาร All magazine  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 9. ทุเรียนนนท์...คนไม่เคยลืม  คอลัมน์ : เกษตรในเมืองหนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่  27  ฉบับที่ 593 วันที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2558
 10. บทสัมภาษณ์และเรียบเรียงคอลัมน์ เกษตรสร้างชาติ : แหล่งอนุรักษ์ทุเรียนนนท์พันธุ์แท้ รวมไว้กว่า 60 สายพันธุ์ รายการคุยโขมงข่าวเช้า 10 มิถุนายน 2553
 11. ผลไม้ในสวน Vol.7 : สวนตาก้าน...ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้าน นิตยสารบ้านและสวน พิมพ์ครั้งที่ 1
สำนักพิมพ์อมรินทร์
 
  

เอกสารอื่นๆเพื่อเป็นความรู้ประกอบการค้นคว้าเรื่อง การทำสวนทุเรียนนนทบุรีและสายพันธุ์ทเรียน

 1. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

 2. การแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมสวนทุเรียน  จากหนังสือ คู่มือเกษตร เรื่องการปลูกทุเรียน จัดทำโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 

 3. วิกฤตการณ์ทุเรียนสายพันธุ์ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี (Crisis of Indigenous Durian in Nonthaburi)

 4. แบบสำรวจพรรณทุเรียน ดัดแปลงจาก Bioversity. 2007. Descriptors for Durian (Durio zibethinus L.).Bioversity International, Rome, Italy. จัดทำโดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือได้ตามแถบกดดาวน์โหลดด้านล่าง

                                                          Last updated: 13/11/2558 

Visitors: 455,530