สัมภาษณ์ลงนิตยสาร

 ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี ได้รวบรวมเอกสารที่ตีพิมพ์จากบทสัมภาษณ์ของคุณอดิสรณ์ และเอกสารที่เป็นความรู้สำหรับการศึกษาเรื่องทุเรียนนนท์ไว้ ที่สามารถเก็บรวบรวมได้ ณ วันที่ 26/01/2559 มีดังนี้
สัมภาษณ์ลงหนังสือและนิตยสาร
1. วรสารโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช จังหวัด นนทบุรี ปี 2553

คอลัมน์ : สวนตาก้าน บางกร่าง 

2. การสำรวจข้อมูลผู้ปลูกทุเรียนและผลผลิต ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ฯ โดยคณะกรรมการชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนทบุรี ปี 2554

สนับสนุน โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

3.หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 23 พ.ย. 2554

4. แนวทางและแบบอย่างการผลิตทุเรียนยุคใหม่ คอลัมน์ : 8 เซียนผลไม้เมืองไทย พร้อมเทคนิคการปลูก 

5. GI Thailand สินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คอลัมน์ : ทุเรียนนนท์ 

6.ปฏิทินรูปทุเรียน 

7. หนังสือนิตยสารไม่ลองไม่รู้ เกษตรมือโปร ประจำเดือน ตุลาคม 2555

8.หนังสือ นิตยสาร All magazine ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แหล่งอนุรักษ์ทุเรียนเมืองนนท์ ก่อนที่จะสูญพันธุ์ 

9.หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่  27 ฉบับที่ 593  วันที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2558

คอลัมน์ : เกษตรในเมือง

10.บทสัมภาษณ์และเรียบเรียงคอลัมน์ เกษตรสร้างชาติ : แหล่งอนุรักษ์ทุเรียนนนท์พันธุ์แท้ รวมไว้กว่า 60 สายพันธุ์ จากรายการคุยโขมงข่าวเช้า

11.บทสัมภาษณ์นิตยสารบ้านและสวน ตอน ผลไม้ในสวน Vol.7 พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์อมรินทร์

เอกสารอื่นๆเพื่อเป็นความรู้ประกอบการค้นคว้าเรื่อง การทำสวนทุเรียนนนทบุรีและสายพันธุ์ทเรียน

1. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

2. การแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมสวนทุเรียน

 จากหนังสือ คู่มือเกษตร เรื่องการปลูกทุเรียน จัดทำโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 

3. วิกฤตการณ์ทุเรียนสายพันธุ์ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

(Crisis of Indigenous Durian in Nonthaburi)

4.แบบสำรวจพรรณทุเรียน ดัดแปลงจาก Bioversity. 2007. Descriptors for Durian (Durio zibethinus L.).Bioversity International, Rome, Italy. จัดทำโดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือได้ตามแถบกดดาวน์โหลดด้านล่าง

                                                          Last updated : 13/11/2558 

Visitors: 195,531