สัมภาษณ์การอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนนนท์

เที่ยวชมสวนตาก้าน ช่วงก่อนน้ำท่วมกับรายการพินิจนคร   

        ตอน นนทบุรี  วันที่ 28 พ.ย 2553 

ข่าวเช้า สุดสัปดาห์ นาทีที่ 5: 45 เป็นต้นไป เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนนนท์ หลังประสบอุทกภัยปี 2554 ทางสถานีไทยพีบีเอส วันที่ 30 พ.ย.2554

ข่าวโรงงานยาสูบเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี

 ทางช่อง VOICE TV วันที่ 23 ก.ค.2555

ชมแนวคิดการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ ผลไม้คู่เมืองนนท์มากว่า 160 ปี
ในรายการเวทีพลเมืองปฏิรูป TownHallNow26 วันที่ 25 ก.ค. 2557
รายการ Innovative Variety  วันที่ 4 เมษายน 2558
ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสร้างอาชีพ
 ชมสวนทุเรียนนนท์และเรื่องราวการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนนท์ ในรายการ Update Thailand 
วันที่ 29 มิ.ย. 2560 

      รายการเกษตรอินทรีย์ชี้ช่องรวย  แนะนำวิธีการทำสวนทุเรียนแบบภูมิปัญญาชาวสวนนนท์  ช่อง เคเบิ้ลสุวรรณภูมิ วันที่ 6 ก.พ.  2556 

            รายการเกษตรอินทรีย์ชี้ช่องรวยเทปที่ 2 จำนวน 4 ตอน แนะนำวิธีการทำสวนทุเรียนแบบภูมิปัญญาชาวสวนนนท์และนั่งสนทนาบริเวณโรงเรือนอนุบาลทุเรียน  ช่อง เคเบิ้ลสุวรรณภูมิ ปลายปี 2556

 

                                                                                                  Last updated: 01/05/2561

Visitors: 455,531