พันธุ์กำปั่นพวง

พันธุ์กำปั่นพวง (Kampan Phuang)

ชื่อพันธุ์           :   กำปั่นพวง 

สถานภาพพันธุ์   :  พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนัก)

ประวัติ            :    เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเนื้อขาว    

ลักษณะประจำพันธุ์ 

เป็นทุเรียนพุ่มใหญ่   ใบมีลักษณะบางป้อม กลางใบปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม ดอกปลายดอกแหลม   ผลมีรูปร่างทรงป้อม  ก้านสั้นปากปลิงใหญ่     ออกลูกติดป็นพวง  รูปร่างหนามเล็กแหลมตรง  เนื้อสีเหลือง

ลักษณะทางการเกษตร 

การเจริญเติบโตของต้นปานกลาง ออกดอกปานกลาง มักให้ผลเป็นพวงขนาดผลไม่ใหญ่มาก   เนื้อหนาสีเหลือง มีกลิ่นอ่อน รสชาติหวานมันพอดี ลักษณะเนื้อละเอียดเป็นทุเรียนที่น่าปลูกพันธุ์หนึ่ง