พันธุ์กำปั่นพวง

พันธุ์กำปั่นพวง (Kampan Phuang)

ชื่อพันธุ์           :   กำปั่นพวง 

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

ประวัติ            :    เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเนื้อขาว    

สถานภาพพันธุ์   :  พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนัก)


ลักษณะประจำพันธุ์ 

เป็นทุเรียนพุ่มใหญ่   ใบมีลักษณะบางป้อม กลางใบปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม ดอกปลายดอกแหลม   ผลมีรูปร่างทรงป้อม  ก้านสั้นปากปลิงใหญ่     ออกลูกติดป็นพวง  รูปร่างหนามเล็กแหลมตรง  เนื้อสีเหลือง

ลักษณะทางการเกษตร 

การเจริญเติบโตของต้นปานกลาง ออกดอกปานกลาง มักให้ผลเป็นพวงขนาดผลไม่ใหญ่มาก   เนื้อหนาสีเหลือง มีกลิ่นอ่อน รสชาติหวานมันพอดี ลักษณะเนื้อละเอียดเป็นทุเรียนที่น่าปลูกพันธุ์หนึ่ง

 

                                                       Last updated : 14/08/2560

 

Visitors: 286,828