พันธุ์กบตาเต่า

พันธุ์กบตาเต่า (Kop Tathao)

ชื่อพันธุ์          :  กบตาเต่า

สถานภาพพันธุ์   : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

ลักษณะประจำพันธุ์

กบตาเต่าเป็นทุเรียนต้นใหญ่คล้ายทุเรียนหนัก ให้ผลดกจนต้นตาย นิยมปลูกติดสวนไว้ 3-5 ต้น ใบเหมือนกบทั่วไป ขั้วสั้น ทรงผลคล้ายขนุน คล้ายกบตาท้วมตรงที่ผลใหญ่ ค่อนข้างกลม ปลายมนกว่าหมอน หนามหยี ไม่มีหนามที่ปลายผล ตัดจากต้นแล้วสุกยาก เนื้อน้อย เนื้อสีสวย โดยจะเข้มกว่าพันธุ์ทองแดง ไส้ใหญ่ ขั้วเน่าง่าย ข้างๆ แกนแฉะเกือบทุกผล เนื้อผลมีรสมันมากกว่ารสหวาน เมล็ดใหญ่