พันธุ์กบเล็บเหยี่ยว

พันธุ์กบเล็บเหยี่ยว (kop lep-yiao)

ชื่อพันธุ์          :  กบเล็บเหยี่ยว

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์   : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

ลักษณะทางการเกษตร  การเจริญเติบโตของต้นโตเร็ว กิ่งตกเหมือนก้านยาว ต้นเตี้ย ผลเล็ก หัวตัด เปลือกบาง ปลายผลแหลม ปลายหนามงอ โค้งลง แหลม คมมาก  การออกดอกมาก การติดผลมาก  เนื้อหนา สีเนื้อเหลืองอ่อน สีลาน(สีขาวนวล-เหลืองครีม) สีเหลืองอ่อนกว่ากบแม่เฒ่า   มีกลิ่นอ่ออน รสชาติของเนื้อหวานมัน  ลักษณะของเนื้อแห้ง  เนื้อละเอียดเป็นครีม หวานมันพอดี 

                                           Last updated : 13/08/2561

 

Visitors: 286,820