พันธุ์ฉัตรสีนาค

พันธุ์ฉัตรสีนาค ( Chat si nak )

ชื่อพันธุ์           :  ฉัตรสีนาค

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

ประวัติ            :  ทุเรียนพันธุ์นี้เกิดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุ์ทองย้อยเดิม   เพาะโดย นายถาวรกลั่นขยัน  บ้านอยู่ตำบลบางขุนศรี  อยู่อำเภอบางกอกน้อย   จังหวัดธนบุรี  เมื่อราว พ.ศ. 2460

แหล่งค้นพบใน   :   จังหวัดธนบุรี  จังหวัดนนทบุรี

สถานภาพพันธุ์   :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนัก)

 

ลักษณะประจำพันธุ์  พันธุ์ฉัตรสีนาคลักษณะ  ลำต้นแข็งแรง  เรือนต้นใหญ่    ใบบางสีเขียวแก่เป็นมัน ใบใหญ่ยาวใบบาง   ผลใหญ่ทรงอวดสีผลค่อนข้างเขียว หนามตรงแหลม ขนาดปานกลาง    ก้านขั้วใหญ่แข็งแรง   เนื้อ สีเหลืองเข้ม

ลักษณะทางการเกษตร เป็นทุเรียนที่มีราคา และรสชาติอร่อย ข้อเสียกิ่งเป็นกิ่งเสียบ  ต้นแก่เกิน 50 ปี มักไม่ให้ผลทุกปี   และมีผลมากก็จะเป็นเต่าเผา   เนื้อหนา  สีเนื้อเข้มรสหวานมัน


                                         Last updated : 15/09/2558

Visitors: 286,825