พันธุ์ดาวกระจาย

พันธุ์ดาวกระจาย (Dao-kra-jai)

ชื่อพันธุ์          :  ดาวกระจาย

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น 

ประวัติ           : เป็นทุเรียนที่เกิดจากการเพาะทุเรียนพันธุ์กำปั่นเนื้อขาว เกิดที่ตำบล บางบำหรุ วัดพิกุลอำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี โดยผู้ใหญ่บ้านฟุ้ง เพาะหลังน้ำท่วมปี 2460

ลักษณะประจำพันธุ์ 

    ลักษณะต้น  ขึ้นง่าย ลำต้นใหญ่ ใบสีเขียว แหลมยาวเหมือนกำปั่นขาว  แต่บางและใหญ่กว่า ผลเหมือนกำปั่น แต่เป็นผลขนาดกลาง  รูปป้อม สีผลเวลาแก่ผลสีแดง (เป็นลักษณะที่บอกว่าแก่) หนามหนามแหลม ฐานหนามใหญ่เหมือนกำปั่นขาว ก้านขั้วเล็ก ไม่สมกับผล สีเนื้อสีเหลือง  

หมายเหตุ : ปลูก 5 ปีให้ผล(ถ้าบำรุงดี)เนื้อละเอียดเนื้อสวยไม่เปียก ถ้าตัดเวลาไม่แก่จะเน่าง่าย เวลาปลูกควรให้รากลงลึก เป็นทุเรียนหนักแก่พร้อมกับกำปั่น 

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์ดาวกระจาย

                                                       


 • กำปั่นเหลือง.JPG
  พันธุ์กำปั่นเหลือง(เจ้ากรม) (Kampan Lueang/Chaokrom) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นเนื้อเหลือง หรือ กำปั่นเจ้ากรม สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์กลาง) ประวัติ : เป็นทุเรียนเพ...

 • ชายมะไฟ.JPG
  พันธุ์ชายมะไฟ(Chai Mafai ) ชื่อพันธุ์ : ชายมะไฟ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเนื้อขาว สันนิษฐานว่าในการปลูกครั้งแ...

 • กำปั่นขาว1.JPG
  พันธุ์กำปั่นขาว(เดิม) ( Kam pan khao) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นเดิม หรือ กำปั่นเนื้อขาวสถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกำปั่นประวัติ : เป็นพันธุ์ดั้งเดิม แหล่งค้นพบ จ.นนทบุรี ลักษณะ...

 • กำปั่นพวง.JPG
  พันธุ์กำปั่นพวง(Kampan Phuang) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นพวง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนัก) ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเนื้อขาว ลักษณะประจำพันธุ์ เป็น...

 • หมอนทอง.JPG
  พันธุ์หมอนทอง (Monthong) ชื่อพันธุ์ : หมอนทอง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ :เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเหลือง(กำปั่นเจ้ากรมเขียน) เกิดที่ ตำบลบางรัก...

 • DSCF4960-horz.jpg
  พันธุ์กำปั่นตาแพ (Kampan Ta phae) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นตาแพ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเดิม เกิดที่ตำบลบางสีทอง อำเภ...

 • กำปั่นดำ3.jpg
  พันธุ์กำปั่นดำ (Kampan Dam) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นดำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : แหล่งค้นพบที่ เขตบางกอกน้อย จ. กรุงเทพฯ ลักษณะภายนอก : ลำต้นสูงใหญ่ กิ่งจั...
Visitors: 392,178