พันธุ์ดาวกระจาย

พันธุ์ดาวกระจาย (Dao-kra-jai)

ชื่อพันธุ์          :  ดาวกระจาย

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

ประวัติ           : เป็นทุเรียนที่เกิดจากการเพาะทุเรียนพันธุ์กำปั่นเนื้อขาว เกิดที่ตำบล บางบำหรุ วัดพิกุลอำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี โดยผู้ใหญ่บ้านฟุ้ง เพาะหลังน้ำท่วมปี 2460

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

ลักษณะประจำพันธุ์ 

    ลักษณะต้น  ขึ้นง่าย ลำต้นใหญ่ ใบสีเขียว แหลมยาวเหมือนกำปั่นขาว  แต่บางและใหญ่กว่า ผลเหมือนกำปั่น แต่เป็นผลขนาดกลาง  รูปป้อม สีผลเวลาแก่ผลสีแดง (เป็นลักษณะที่บอกว่าแก่) หนามหนามแหลม ฐานหนามใหญ่เหมือนกำปั่นขาว ก้านขั้วเล็ก ไม่สมกับผล สีเนื้อสีเหลือง  

หมายเหตุ : ปลูก 5 ปีให้ผล(ถ้าบำรุงดี)เนื้อละเอียดเนื้อสวยไม่เปียก ถ้าตัดเวลาไม่แก่จะเน่าง่าย เวลาปลูกควรให้รากลงลึก เป็นทุเรียนหนักแก่พร้อมกับกำปั่น 

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์ดาวกระจาย

                                                       Last updated: 13/08/2558

Visitors: 286,820