พันธุ์กบจำปา

พันธุ์กบจำปา (Kop-Cham-pa)

ชื่อพันธุ์ : กบจำปา

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง)  

 

ลักษณะผล

รูปร่างผลเป็นรูปไข่ ขนาดปานกลางน ขั้วผลมีลักษณะเรียบ ลักษณะหนามจะนูน ร่องระหว่างพูจะลึกมาก ปลายผลแหลม และมีก้านสั้น

ลักษณะเนื้อ

เนื้อละเอียด รสชาติหวานมัน และมีกลิ่นอ่อน เมล็ดตาย(เมล็ดลีบเล็ก) เวลาสุกแล้ว เนื้อจะล่อน เนื้อเหนียว ทรงแอ้วหน้าแอ้วหลัง สีเนื้อจะเข้มสีจำปา

                 
   ตัวอย่างกิ่งพันธุ์กบจำปา
 
 

 

ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ  

 • ศศิวิมล แสวงผล, สมศรี เจริญเกียรติกุล และจงดี โตอิ้ม. (2555). รายงานวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศ ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • กรมวิชาการเกษตร. (2555). ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทุเรียน.

 

ทุเรียนกลุ่มกบ

 • พันธุ์กบพิกุล
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภา...
 • พันธุ์กบสุวรรณ
  พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan) ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา) ประวัต...
 • พันธุ์กบชายน้ำ
  พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam ) ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า แหล่งค้นพบใน...
 • พันธุ์กบทองคำ
  พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam) ชื่อพันธุ์ : กบทองคำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พัน...
Visitors: 447,101