พันธุ์สาวชม

พันธุ์สาวชม (Sao-chom) 

ชื่อพันธุ์          :  สาวชม หรือ ราชเนตร

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)   

ลักษณะประจำพันธุ์

 ทรงผลตรง ผลยาว ปลายผลยาว ฐานผล-ปลายผลแหลม กลางป่อง เรียวเข้าปลาย เปลือกสีเขียวทึม หนามใหญ่ ถี่ สีเขียวจัด หนามไม่กาง ปลายหนามยาวไม่งุ้ม เนื้อสวย สีเข้ม เมล็ดใหญ่ เนื้อกรอบนอกนุ่มใน 

                                 

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์สาวชม

                                                           Last updated: 13/08/2558

Visitors: 427,590