พันธุ์กบสุวรรณ

พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan)

ชื่อพันธุ์  :  กบสุวรรณ

สถานภาพพันธุ์  :  พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา)

ประวัติ : เพาะจากเมล็ดทุเรียนการะเกด แหล่งค้นพบ จ. นนทบุรี 

จุดเด่น : "สีเนื้อละเอียด สีเหลืองอ่อน กลิ่นอ่อน"

  

ลักษณะต้นและใบ

ทรงพุ่มแคบ ลำต้นสูงและตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลม ใบเป็นรูปไข่ ป้อมกลางใบ

ลักษณะดอก

สีของดอกเป็นสีเขียวน้ำตาลอ่อน

  

 

 ลักษณะผล

สีเปลือกและสีหนามเขียว ทรงผลเป็นทรงไข่กลับ หนามนูนปลายแหลม ขนาดผลปานกลาง ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 4-5

 

 

 

 ลักษณะเนื้อ

เนื้อไม่เละง่าย กลิ่นอ่อน เนื้อละเอียด สีเหลืองอ่อน รสชาติหวานมัน   

ท่านสามารถเข้าชมคลิป "ทุเรียนน่าปลูก ตอนที่ 3 กบสุวรรณ"

 

ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบสุวรรณ

ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ  

 • ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ และสุชาดา วงศ์ภาคำ. (2557). ทุเรียนสวนเรา. โครงการพฤกษพันธุศาสตร์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ภาควิชาพฤษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2556). การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี.                                                      

ทุเรียนกลุ่มกบ

 • พันธุ์กบพิกุล
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภา...
 • พันธุ์กบสุวรรณ
  พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan) ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา) ประวัต...
 • พันธุ์กบชายน้ำ
  พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam ) ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า แหล่งค้นพบใน...
 • พันธุ์กบทองคำ
  พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam) ชื่อพันธุ์ : กบทองคำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พัน...
Visitors: 455,523