พันธุ์กบสาวน้อย

พันธุ์กบสาวน้อย ( Kop Saonoi)

ชื่อพันธุ์          :  กบสาวน้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)   

ลักษณะประจำพันธุ์

   ทุเรียนพันธุ์กบสาวน้อยมีอีกชื่อหนึ่งว่า "กบขั้วสั้น"  เป็นพันธุ์หนึ่งในตระกูลกบ  ลักษณะประจำพันธุ์ของตระกูลกบ คือ เป็นพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดมาจากพันธุ์การะเกด  พันธุ์นี้มีลักษณะทรงพุ่มแคบ  ลำต้นสูงและตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลม ทรงใบขอบขนาน  หลังใบสีเขียวแก่และเป็นมัน  ท้องใบสีน้ำตาลอมน้ำเงิน  ด้านหลังใบตรงกลางจะเป็นร่องลึกและกว้างสีขาวอมเขียวตลอดทั้งเส้น  ก้านใบยาว  ดอกขณะตูมมีส่วนโค้งผายออกป่องตรงกลาง ปลายดอกเรียวแหลมเข้าทีละน้อย ก้านดอกยาว  สีของดอกเป็นสีเขียวน้ำตาลอ่อน ทรงผลเป็นกลมมีแป้ว มีลูกเล็กและลูกใหญ่ ขั้วเบี้ยว ไม่โด่ผลเบี้ยว ผลงอนเป็นเป็ด หนามโตใหญ่ หนามห่าง หนามนูนฐานกว้างผลสั้น ผลสีเขียวคล้ายกบชายน้ำ พูหลอกเยอะ อาจจะมีให้เห็น4-5 พู แต่ 3 พูแป้วเหลือพูเดียว แต่เมล็ดลีบ เนื้อเยอะ สีเนื้อเหลืองเข้ม เนื้อละเอียด รสชาติหวานมัน  ออกผลดก  ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 6-8 

 

 

 ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบสาวน้อย

 ต้นพันธุ์ที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร

                                                   Last updated : 11/08/2558

Visitors: 240,726