พันธุ์กบสาวน้อย

พันธุ์กบสาวน้อย ( Kop Saonoi)

ชื่อพันธุ์          :  กบสาวน้อย หรือ กบขั้วสั้น

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง)

ประวัติ: มีต้นกำเนิดมาจากพันธุ์การะเกด  เป็นพันธุ์หนึ่งในตระกูลกบที่เพาะมาจากกบแม่เฒ่า

จุดเด่น "ผลดก เมล็ดเล็ก เนื้อเยอะ หวานมัน"  

 

ลักษณะต้นและใบ

ทรงพุ่มแคบ  ลำต้นสูงและเรือนพุ่มสวยงาม ตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลม ทรงใบขอบขนาน  ใบหนาและใหญ่  หลังใบสีเขียวแก่และเป็นมัน  ท้องใบสีน้ำตาลอมน้ำเงิน  ด้านหลังใบตรงกลางจะเป็นร่องลึกและกว้างสีขาวอมเขียวตลอดทั้งเส้น ก้านใบยาว

 

ลักษณะดอก

ดอกขณะตูมมีส่วนโค้งผายออกป่องตรงกลาง ปลายดอกเรียวแหลมเข้าทีละน้อย ก้านดอกยาว  สีของดอกเป็นสีเขียวน้ำตาลอ่อน

 

 

ลักษณะผล 

 ทรงผลเป็นกลม ผลสั้น ผลสีเขียวคล้ายกบชายน้ำ พูหลอกเยอะ อาจจะมีให้เห็น4-5 พู แต่ 3 พูแป้วเหลือพูเดียว  เปลือกหนา มีทั้งลูกเล็กและลูกใหญ่ ขั้วเบี้ยว ไม่โด่ผลเบี้ยว ผลงอนเป็นเป็ด ทรงหนามเตี้ย (หนามนูนและฐานกว้าง) และหนามใหญ่ หนามห่าง 

 

 

 

ลักษณะเนื้อ

เนื้อละเอียดและเยอะ สีเนื้อเหลืองเข้ม  รสชาติหวานมัน เมล็ดเล็ก ออกผลดก  ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5-7

 

ท่านสามารถเข้าชมคลิป "ทุเรียนน่าปลูก ตอนที่ 4 กบสาวน้อย"

 

 

 ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบสาวน้อย

 

ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ 

 • ศศิวิมล แสวงผล, สมศรี เจริญเกียรติกุล และจงดี โตอิ้ม. (2555). รายงานวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศ ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. (2550). ทุเรียนนนท์. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2555). ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทุเรียน.

 

                                                     

ทุเรียนกลุ่มกบ

 • พันธุ์กบพิกุล
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภา...
 • พันธุ์กบสุวรรณ
  พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan) ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา) ประวัต...
 • พันธุ์กบชายน้ำ
  พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam ) ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า แหล่งค้นพบใน...
 • พันธุ์กบทองคำ
  พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam) ชื่อพันธุ์ : กบทองคำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พัน...
Visitors: 469,385