พันธุ์อีหนัก

พันธุ์อีหนัก ( E-nak)

ชื่อพันธุ์          :  อีหนัก

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)   

ลักษณะประจำพันธุ์

  ทุเรียนพันธุ์อีหนัก เป็นหนึ่งใน ทุเรียนกลุ่มเบ็ดเตล็ด ซึ่งทุเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีลักษณะไม่แน่ชัดบางลักษณะอาจเหมือนกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน 5 กลุ่มแรก  ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่ผันแปรออกไป ลักษณะของใบคือ ทรงรูปไข่ขอบขนาน(Oval-oblong) ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 6-8 

 

ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์อีหนัก

 

  ต้นพันธุ์ที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร  

 

                                                                               Last updated: 13/08/2558

Visitors: 286,825