พันธุ์ชายมะไฟ

พันธุ์ชายมะไฟ (Chai Mafai )

ชื่อพันธุ์            :  ชายมะไฟ

สถานภาพพันธุ์    :   พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น 

ประวัติ             :  เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเนื้อขาว สันนิษฐานว่าในการปลูกครั้งแรกคงจะปลูกชิดต้นมะไฟ   เจ้าของจึงเรียกติดปากว่า “ ชายมะไฟ”  เป็นทุเรียนเก่าแก่ที่มีมานาน  

แหล่งค้นพบ:  อำเภอบางกอกน้อย  จังหวัดธนบุรี (จังหวัด นนทบุรี) 

จุดเด่น: "เนื้อสีเหลืองจัด เนื้อละเอียดและแห้ง"

 

ลักษณะต้นและใบ

เป็นทุเรียนเรือนต้นไม่แข็งแรงมาก การเจริญเติบโตของต้นปานกลาง ใบมีลักษณะป้อม กลางใบปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลมและก้านใบงอ จากผลิดอกออกผลแก่ราว 6 เดือน  ระยะเวลาการเจริญเติบโตถึงให้ผล 6-8 ปี

ลักษณะดอก

ดอกปลายดอกแหลม ออกดอกปานกลาง

 

ลักษณะผล

ผลมีรูปร่างทรงป้อมค่อนข้างยาว ผลใหญ่  ก้านสั้นแข็งแรง ปลายผลเว้า ร่องพูชัด เปลือกหนา ไม่ค่อยดกเป็นทุเรียนพันธุ์หนัก หนามโต รูปร่างหนามแหลมตรง และฐานหนามคล้ายกำปั่น

 

ลักษณะเนื้อ

เนื้อสีเหลืองจัด เนื้อละเอียดและแห้ง มีน้ำหนักมากถ้าเทียบกับทุเรียนพันธุ์อื่นที่มีขนาดเดียวกัน กลิ่นแรง รสชาติหวานมันพอดี

 

 

ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์ชายมะไฟ

 

 ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ  

 • ดร. ปิยะ เกียรติก้อง. (2500). การสำรวจพันธุ์ทุเรียนในจังหวัดธนบุรี. วิยานิพนธ์เสนอต่อคณะกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2556). การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี. 
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. (2550). ทุเรียนนนท์. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2555). ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทุเรียน.

 


 • กำปั่นเหลือง.JPG
  พันธุ์กำปั่นเหลือง(เจ้ากรม) (Kampan Lueang/Chaokrom) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นเนื้อเหลือง หรือ กำปั่นเจ้ากรม สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์กลาง) ประวัติ : เป็นทุเรียนเพ...

 • กำปั่นขาว1.JPG
  พันธุ์กำปั่นขาว(เดิม) ( Kam pan khao) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นเดิม หรือ กำปั่นเนื้อขาวสถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกำปั่นประวัติ : เป็นพันธุ์ดั้งเดิม แหล่งค้นพบ จ.นนทบุรี...

 • กำปั่นพวง.JPG
  พันธุ์กำปั่นพวง(Kampan Phuang) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นพวง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนัก) ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเนื้อขาว จุดเด่น: "เนื้อหนา ละเ...

 • หมอนทอง.JPG
  พันธุ์หมอนทอง (Monthong) ชื่อพันธุ์ : หมอนทอง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ :เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเหลือง(กำปั่นเจ้ากรมเขียน) เกิดที่ ตำบลบางรัก...

 • DSCF4960-horz.jpg
  พันธุ์กำปั่นตาแพ (Kampan Ta phae) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นตาแพ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเดิม เกิดที่ตำบลบางสีทอง อำเภ...

 • กำปั่นดำ3.jpg
  พันธุ์กำปั่นดำ (Kampan Dam) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นดำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : แหล่งค้นพบที่ เขตบางกอกน้อย จ. กรุงเทพฯ ลักษณะต้นและใบ ลำต้นสูงใหญ่ กิ่งจั...

 • ADD_6475-horz.jpg
  พันธุ์ดาวกระจาย (Dao-kra-jai) ชื่อพันธุ์ : ดาวกระจาย สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : เป็นทุเรียนที่เกิดจากการเพาะทุเรียนพันธุ์กำปั่นเนื้อขาว เกิดที่...
Visitors: 475,957