พันธุ์ชายมะไฟ

พันธุ์ชายมะไฟ (Chai Mafai )

ชื่อพันธุ์            :  ชายมะไฟ

ชื่อวิทยาศาสตร์   : Durio  zibthinus  Murray

ประวัติ             :  เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเนื้อขาว สันนิษฐานว่าในการปลูกครั้งแรกคงจะปลูกชิดต้นมะไฟ   เจ้าของจึงเรียกติดปากว่า “ ชายมะไฟ”  เป็นทุเรียนเก่าแก่ที่มีมานาน   แหล่งค้นพบใน อำเภอบางกอกน้อย  จังหวัดธนบุรี (จังหวัด นนทบุรี) 

สถานภาพพันธุ์    :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนัก)  

  ลักษณะประจำพันธุ์ 

      เป็นทุเรียนเรือนต้นไม่แข็งแรงมาก   ใบมีลักษณะป้อม กลางใบปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลมก้านใบงอ    ดอกปลายดอกแหลม   ผลมีรูปร่างทรงป้อมค่อนข้างยาว    ผลใหญ่  ก้านสั้นแข็งแรง  รูปร่างหนามแหลมตรง ฐานหนามคล้ายกำปั่น เนื้อสีเหลืองจัด   เนื้อแห้งไม่เปียก

   ลักษณะทางการเกษตร 

   การเจริญเติบโตของต้นปานกลาง ออกดอกปานกลาง ทรงผลค่อนข้างกลมสั้น ปลายผลเว้า ร่องพูชัด หนามโต เปลือกหนา  เนื้อหนาสีเหลืองจัด  มีน้ำหนักมากถ้าเทียบกับทุเรียนพันธุ์อื่น  ที่มีขนาดเดียวกัน   กลิ่นแรง  รสชาติหวานมันพอดี ลักษณะเนื้อละเอียด ไม่ค่อยดกเป็นทุเรียนพันธุ์หนัก   จากผลิดอกออกผลแก่ราว  6  เดือน  ระยะเวลาการเจริญเติบโตถึงให้ผล 6-8 ปี

 ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์ชายมะไฟ

 

                 ต้นพันธุ์ที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 1- 1.5 เมตร 

 

                                                  Last updated: 12/08/2558 

 

 

Visitors: 286,822