พันธุ์บาตรทองคำ(อีบาตร)

พันธุ์บาตรทองคำ หรือ อีบาตร  (Bat thongkam / E-bat)

ชื่อพันธุ์          :         บาตรทองคำ

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)   

ลักษณะประจำพันธุ์  

ทุเรียนพันธุ์บาตรทองคำเป็นหนึ่งใน ทุเรียนกลุ่มเบ็ดเตล็ด ซึ่งทุเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีลักษณะไม่แน่ชัดบางลักษณะอาจเหมือนกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน 5 กลุ่มแรก  ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่ผันแปรออกไป ลักษณะของใบคือ ทรงรูปไข่ขอบขนาน(Oval-oblong) ลูกทรงกลมแป้น(เหมือนบาตรพระ) ให้ผลดก มีหลายพลู หนามสั้นและห่าง หนามสีออกเหลือง ตามร่องหนามเป็นสีแดง ปลายหนามแห้ง ผลสวยและใหญ่ ปลายผลตัด ตั้งได้ เมล็ดใหญ่ รสชาติคล้ายกบ แต่เนื้อหยาบกว่า เนื้อสีเข้ม เนื้อเยอะ เนื้อล่อนจากไส้ ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5-6 

 

 

 

ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์บาตรทองคำ

ต้นพันธุ์ที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร

 

                                                    Last updated: 12/08/2558

Visitors: 392,182