ชื่อสายพันธุ์ทุเรียนนนท์

 การตั้งชื่อพันธุ์ทุเรียน

1.  ตั้งชื่อตามลักษณะผลภายนอกของผล  
     คือ พิจารณาลักษณะทรงผล หากรูปร่างคล้ายกับตัวกบก็ให้ใช้ชื่อ พันธุ์กบ หรือหากมีก้านผลที่มีความยาวเป็นพิเศษกว่าพันธุ์อื่นก็ให้ชื่อว่า  พันธุ์ก้านยาว เป็นต้น  เช่น ทุเรียนพันธุ์ตะเข้, อีบาตร, หอยโข่ง, ฟักทอง และ กระดุมทอง ฯลฯ
 
2.  ตั้งชื่อตามลักษณะผลภายใน 
     คือ พิจารณาลักษณะภายได้แก่ สีเนื้อ ปริมาณเนื้อ และเมล็ด  เช่น ทุเรียนที่มีเนื้อสีเหลืองคล้ายดอกการระเกด  ก็ตั้งชื่อว่า พันธุ์การะเกด และทุเรียนพันธุ์อื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทนี้  คือ   พันธุ์กระเทย(เนื้อมาก เมล็ดลีบ),  พันธุ์จำปา(เนื้อสีเหลืองจำปา) และ สารภี(เนื้อสีเหลืองเหมือนดอกสารภี)
 
3.  ตั้งชื่อพันธุ์ตามต้นแม่พันธุ์เดิมผสมกับชื่อผู้เพาะ 
     หากทุเรียนที่เกิดใหม่ได้จากการเพาะทุเรียนกำปั่นและนายแพเป็น  ผู้เพาะ ก็ใช้ชื่อว่า กำปั่นตาแพ  ส่วนพันธุ์กบเจ้าคุณ ก็เป็นพันธุ์กบที่พระยาดำเกิงรณภพเป็นผู้เพาะ , กบพลเทพ(เจ้าคุณพลเทพเป็นผู้เพาะ) เป็นต้น
 
4.  ตั้งชื่อพันธุ์ตามต้นแม่พันธุ์เดิมผสมกับลักษณะทั่วไปของทุเรียนที่เกิดใหม่ 
     เช่น ทุเรียนที่เพาะกับทุเรียนพันธุ์ฉัตร นำเมล็ดมาเพาะแล้วมีเนื้อเหมือนสีนาค จึงให้ชื่อว่า "ฉัตรสีนาค" ทุเรียนที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น พันธุ์กบใบไม้, กบกิ่งแข็ง, กะเทยเหลือง และ ก้านยาวลูกใหญ่ เป็นต้น 
 
5.  ตั้งชื่อตามสถานที่ที่ต้นแรกงอกขึ้น 
     คือ ต้นแรกที่เพาะนั้นขึ้นอยู่ใกล้ต้นอะไรก็ให้ชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆนั้น เช่น  พันธุ์ชายมะไฟ  เพราะต้นแรกขึ้นอยู่ใกล้กับต้นมะไฟ,  ชายมังคุด  เพราะต้นแรกขึ้นอยู่ใกล้กับต้นมังคุด, ชายมะเฟือง, จำปี และ ลำเจียก เป็นต้น
 
6.ตั้งชื่อพันธุ์ตามต้นทุเรียนเดิมผสมกับสถานที่ที่ต้นแรกปลูก 
     เช่น กระปุกตลิ่งชัน มากจากพันธุ์กระปุกทอง แต่เพาะที่ตลิ่งชัน  ทุเรียนที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ พันธุ์กบหลังวิหาร และ พันธุ์กบหน้าศาล เป็นต้น
 
7. ตั้งชื่อพันธุ์แบบเบ็ดเตล็ด
     การตั้งชื่อแบบนี้ไม่อาศัยหลักเกณฑ์อะไรเลย เช่น สายหยุด, กลีบสุนทร, จอมโยธา และ สาวชม เป็นต้น 

 

กบก้นป้าน
Kop Konpan
กบก้านเหลือง Kop Kanlueang
กบกิ่งแข็ง Kop King Kang
กบแก้ว Kop Kaeo
กบขุนแผน Kop Kung Pan
กบแข้งสิงห์ Kop Khaengsing
กบง่อย Kop Nouy
กบงู Kop Ngu
กบจำปา/กบชมพู Kop Champa/Kop Chomphu
กบเจ้าคุณ Kop Chaokhun
กบชายน้ำ Kop Chainam
กบซ่อนกลิ่น Kop Sonklin
กบตาขำ Kop Takham
กบตาแจ่ม Kop Techaem
กบตาเฒ่า Kop Tathao
กบตาท้วม/กบดำ Kop Tathuam/Kop dam
กบตานวล Kop Tanuan
กบตานุช Kop Tanut
กบตาปุ่น Kop Tapoon
กบตาเป็น Kop Tapen
กบตามาก Kop Tamak
กบตามิตร Kop Tamit
กบตาแม้น Kop Tamaem
กบตาลุ่ง Kop 
กบตาโห้ Kop Taho
กบทองก้อน/ทองก้อน Kop Thongkon/Thongkon
กบทองคำ/ทองคำ KopThongkam/Thongkam
กบทองดี Kop Thongdee
กบทองเพ็ง/ทองเพ็ง Kop Thongpheng
กบธีระ Kop Thira
กบบุนนาค Kop Bungnak
กบเบา Kop Bao
กบพระไว Kop Prawai
กบพลเทพ Kop Phonthep
กบพลอย Kop Ploy
กบพวง Kop Phuang
กบพิกุล Kop Phikun
กบมังกร Kop Mangkon
กบเม็ดใน Kop Mednai
กบแม่เชื่อม Kop Maechem
กบแม่เฒ่า Kop Maethao
กบรัศมี Kop Ratsami
กบราชเนตร Kop Ratchanet
กบลำเจียก/ลำเจียก Kop Lamchiak/Lamchiak
กบเล็บเหยี่ยว Kop Lep-yiao
กบวัดกล้วย Kop Watklual
กบวัดเพลง Kop Watphleng
กบไว Kop Wai
กบสาวน้อย/กบก้านสั้น Kop Saonoi/Kop Kansan
กบสีนาค/กระดุมสีนาค Kop Sinak/Kradum Sinak
กบสุวรรณ Kop Suwan
กบหน้าศาล Kop Nasan
กบหลังวิหาร Kop Langwihan
กบหัวล้าน Kop Hualan
กระดุมเขียว Kradum
กระดุมทอง/กระดุม Kradum Thong/Kradum
กระปุกตลิ่งชัน Krapuk Talingchan
กระปุกทองดี Krapuk Thongdee
กระปุกนาค Krapuknak
กระโปรงทอง Kraprongthong
กลีบสมุทร Klip Sa-mut
ก้อนทอง/ทองก้อน Konthong/Thongkon
กะเทยขั้วสั้น Kathoei Khuasan
กะเทยเนื้อขาว Kathoei Nueakhao
กะเทยเนื้อแดง Kathoei Nueadaeng
กะเทยเนื้อเหลือง Kathoei Nuealueang
ก้านยาว/ทรงหวด/ทรงบาตร Kanyao
ก้านยาวใบด่าง Kanyao Baidang
ก้านยาวพวง Kanyao Phuang
ก้านยาววัดสัก/เหลืองประเสริฐ Kanyao Watsak/lueangprasoet
ก้านยาวสีนาค Kanyao Si-nak
ก้านสั้น/สาวน้อยเรือนงาม Kansan/Saonoi Rueanngam
การะเกด Karaket
การะเกดแดง Karaket Daeng
การะเกดตาเหมือน Karaket Tamean
การะเกดพุ่ม Karaket Pum
การะเกดแม่เฒ่า Karaket maetao
การะเกดสีนาค Karaket Sinak
กำปั่นเดิม/กำปั้นขาว Kampan Doem/Kampan Khao
กำปั่นแดง Kampan Daeng
กำปั่นตาเพ่ง Kampan Taphang
กำปั่นเนื้อเหลือง/เจ้ากรม Kampan Nuealueang/Jaokrom
กำปั่นบางสีทอง Kampan BangSiThong
กำปั่นพวง Kampan Phuang
กำปั่นสีนาค Kampan Sinak
เก๋งแดง Kang Dang
เก๋งทอง Kang Thong
ขุนทอง Khun Thong
เขีนวตำลึง Khiao Tam Lue
เขียวสะอาด Khiao Sa had
งาช้าง Nha Chang
เงาะ Noge
จอกลอย Chok-loi
จอมโยธา Jomyota
จำปา Cham Pa
จำปาใบลาย Cham Pa Bai Lai
จำปี Jumpe
ฉัตร Chat
ฉัตรขุนคลัง Chat Kun Krang
ฉัตรสีทอง Chat Si Thong
ฉัตรสีนาค Chat Si Nak
ชมพูพาน Chomphu Phan
ชมพูศรี Chomphu Sri
ชะนี Chani
ชะนีก้านยาว Chani Kanyao
ชะนีกิ่งม้วน Chani Kingmuan
ชะนีน้ำตาลทราย Chani Namtansai
ชายมะไฟ Chai Mafai
ชายมังคุด Chai Mang Khut
ดาวกระจาย Daokrajai
แดงช่างเขียน Daeng Changkhian
แดงตาน้อย Daeng Tanoi
แดงตาเผื่อน Daeng Taphuean
แดงเถาว์ Daeng Tao
แดงแม่เฒ่า Daeng Ma Thao
แดงยายมี Daeng Yai Me
แดงรัศมี Daeng Ratsami
แดงโศก Daeng Sok
แดงสาวน้อย Daeng Saonoi
ต้นใหญ่ Tonyai
ตลับทอง Ta Lahb Thong
ตลับนาค Ta Lahb Nak
ตอสามเส้า Tosamsao
ตะกราย Ta Kai
ตะโก(ทองแดง) Ta Ko (Thongdaeng)
ตะพาบน้ำ Taphapnam
ตุ้มทอง Thumthong
ทศกรรณ Tudsakan
ทศพิณ Thotsapin
ทองเกลียว Thong Kreay
ทองคำตาพรวน/ทองคำพรวด Thongkam Tapruan/Thongkam Pruan
ทองแดง Thong Daeng
ทองนพคุณ Thong Noppakhun
ทองปะศรี Thong Pha Sri
ทองม้วน Thong Muan
ทองย่น Thong Yun
ทองย้อยฉัตร Thong Yoi Chat
ทองย้อยเดิม Thong Yoi Doem
ทองสุก Thong Suk
ทองหยอด Thong Yot
ทองหยิบ Thong Yip
ทองใหม่ Thong Mai
ทับทิม Taptim
เทพรำพึง Thep Ram Peng
ธรณีไหว Thoraniwai
นกกระจิบ Nokkrachip
นกหยิบ Nok Yip
นมสด Nom Sot
นมสวรรค์ Nom Sawan
เนื้อหนา Nueana
บางขุนนนท์ Bang Khun Non
บาตรเขียว Bat Keave
บาตรทองคำ/อีบาตร Bat Thong Kam/E-bat
โบราณ Bo Ran
ปลากาโห้ Pla Ta Ho
ปิ่นทอง Pin Thong
เป็ดถบ Petthop
ผรั่งตกตึก Falang Tok Tek
ฝอยทอง Foi Thong
พระสมุทร Prasamut
พวงเงิน Phuang Heang
พวงฉัตร Phuang Chat
พวงมณี Phuang Mani
พวงมาลัย Phuang Malai
พื้นเมืองเกาะช้าง Phuenmueang Kochang
ฟักข้าว Fuk Khao
ฟักทอง Fuk Thong
มดแดง Mot Daeng
มะนาว Ma Nao
เม็ดในกระดุม Metnai Kradom
เม็ดในก้านยาว Metnai Kanyao
เม็ดในกำปั่น Metnai Kampan
เม็ดในบางขุนนนท์ Metnai Bangkhunnon
เม็ดในยายปรางค์ Metnai Yaiprang
เม็ดในลวง Metnai Luang
เมล็ดเผียน Malet Phian
เมล็ดพงษ์พันธุ์ Malet Phongphan
เมล็ดลับแล Malet Lap-lae
เมล็ดสม Malet Som
เมล็ดอารีย์ Malet Ar-ri
ยักษ์ Yak
ย่ำเพละ Yampara
ย่ำมะหวาด Yammawat
ยินดี Yindi
ลวงเขียว Luang Keave
ลวงแดง Luang Daeng
ลวงทอง Luang Thong
ลวงพุ่ม Luang Pum
ลวงเพาะเมล็ด Luang Pomalet
ลวงมะรุม Luang Marum
ละมุด Lamud
ลำเจียก Lumjeak
ลุงเกตุ Lungket
ลุงไหล Lunglai
ลูกหนัก Luknak
สนั่น Sanan
สาเก Sa Ka
สายหยุด Saiyut
สารภี Salape
สาวชมฟักทอง/ฟักทอง Saochom Fakthong/Fakthong
สาวชมเห็ด Saochomhet
สาวน้อยเรือนงาม Sao Noy Ream Nyam
สาวสวรรค์ Sao Savan
สาวใหญ่ Saoyai
สาแหรกทอง Sa Lak Thong
สีทอง Sithong
สีเทา/นายฉลวย/หอยโข่ง Sithao/Naichaluai/Hoikhong
สีไพร Siprai
สีสวาท Sisavad
สุดสาคร Sudsakon
หมอนข้าง Mon Khang
หมอนด่าน Mon Dang
หมอนเดิม Mon Doem
หมอนทอง Mon Thong
หมอนละอองฟ้า Mon La Ong Fa
หลงลับแล Long Lap Lae
หลินลับแล Lin Lap Lae
หางสิงห์ Hang Sing
ห้าลูกไม่ถึงผัว Halukmaithuengphua
เหมราช Hemmarat
เห-รา He-ra
เหรียญทอง Rian Thong
เหลืองทอง Lueang Thong
เหลืองประเสริฐ Lueang Pra Sert
อินทรชิต Inthorachit
อีงอน E-ngon
อีทุย E-tui
อียักษ์ E-yak
อีล่า/อีหนัก/ทศกัณฑ์ E-la/E-nak
อีลีบนายทิพย์ E-lipnaitip
อีอึ่ง E-eueng
ไอ้เข้/ตะเข้ Eaikhe/Ta-khe
ไอ้เงาะ I-Nga
Visitors: 376,426