ชื่อสายพันธุ์ทุเรียนนนท์

การตั้งชื่อพันธุ์ทุเรียน
 
1.  ตั้งชื่อตามลักษณะผลภายนอกของผล  
     คือ พิจารณาลักษณะทรงผล หากรูปร่างคล้ายกับตัวกบก็ให้ใช้ชื่อ พันธุ์กบ หรือหากมีก้านผลที่มีความยาวเป็นพิเศษกว่าพันธุ์อื่นก็ให้ชื่อว่า  พันธุ์ก้านยาว เป็นต้น  เช่น ทุเรียนพันธุ์ตะเข้, อีบาตร, หอยโข่ง, ฟักทอง และ กระดุมทอง ฯลฯ
 
2.  ตั้งชื่อตามลักษณะผลภายใน 
     คือ พิจารณาลักษณะภายได้แก่ สีเนื้อ ปริมาณเนื้อ และเมล็ด  เช่น ทุเรียนที่มีเนื้อสีเหลืองคล้ายดอกการระเกด  ก็ตั้งชื่อว่า พันธุ์การะเกด และทุเรียนพันธุ์อื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทนี้  คือ   พันธุ์กระเทย (เนื้อมาก เมล็ดลีบ),  พันธุ์จำปา (เนื้อสีเหลืองจำปา) และ สารภี (เนื้อสีเหลืองเหมือนดอกสารภี)
 
3.  ตั้งชื่อพันธุ์ตามต้นแม่พันธุ์เดิมผสมกับชื่อผู้เพาะ 
     หากทุเรียนที่เกิดใหม่ได้จากการเพาะทุเรียนกำปั่นและนายแพเป็น  ผู้เพาะ ก็ใช้ชื่อว่า กำปั่นตาแพ  ส่วนพันธุ์กบเจ้าคุณ ก็เป็นพันธุ์กบที่พระยาดำเกิงรณภพเป็นผู้เพาะ , กบพลเทพ (เจ้าคุณพลเทพเป็นผู้เพาะ) เป็นต้น
 
4.  ตั้งชื่อพันธุ์ตามต้นแม่พันธุ์เดิมผสมกับลักษณะทั่วไปของทุเรียนที่เกิดใหม่ 
     เช่น ทุเรียนที่เพาะกับทุเรียนพันธุ์ฉัตร นำเมล็ดมาเพาะแล้วมีเนื้อเหมือนสีนาค จึงให้ชื่อว่า "ฉัตรสีนาค" ทุเรียนที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น พันธุ์กบใบไม้, กบกิ่งแข็ง, กะเทยเหลือง และ ก้านยาวลูกใหญ่ เป็นต้น 
 
5.  ตั้งชื่อตามสถานที่ที่ต้นแรกงอกขึ้น 
     คือ ต้นแรกที่เพาะนั้นขึ้นอยู่ใกล้ต้นอะไรก็ให้ชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆนั้น เช่น  พันธุ์ชายมะไฟ  เพราะต้นแรกขึ้นอยู่ใกล้กับต้นมะไฟ,  ชายมังคุด  เพราะต้นแรกขึ้นอยู่ใกล้กับต้นมังคุด, ชายมะเฟือง, จำปี และ ลำเจียก เป็นต้น
 
6.ตั้งชื่อพันธุ์ตามต้นทุเรียนเดิมผสมกับสถานที่ที่ต้นแรกปลูก 
     เช่น กระปุกตลิ่งชัน มากจากพันธุ์กระปุกทอง แต่เพาะที่ตลิ่งชัน  ทุเรียนที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ พันธุ์กบหลังวิหาร และ พันธุ์กบหน้าศาล เป็นต้น
 
7. ตั้งชื่อพันธุ์แบบเบ็ดเตล็ด
     การตั้งชื่อแบบนี้ไม่อาศัยหลักเกณฑ์อะไรเลย เช่น สายหยุด, กลีบสุนทร, จอมโยธา และ สาวชม เป็นต้น 


ชื่อสายพันธุ์ทุเรียนนนท์

กบก้นป้าน
Kop Kon-pan
กบก้านเหลือง Kop Kan-lueang
กบกิ่งแข็ง Kop King-kang
กบแก้ว Kop Kaew
กบขุนแผน Kop Kung-pan
กบแข้งสิงห์ Kop Khaeng-sing
กบง่อย Kop Nouy
กบงู Kop Ngu
กบจำปา/กบชมพู Kop Cham-pa/Kop Chom-phu
กบเจ้าคุณ Kop Chao-khun
กบชายน้ำ Kop Chai-nam
กบซ่อนกลิ่น Kop Saun-glin
กบตาขำ Kop Ta-kham
กบตาแจ่ม Kop Ta-chaem
กบตาเฒ่า Kop Ta-thao
กบตาท้วม/กบดำ Kop Ta-thuam/Kop dam
กบตานวล Kop Ta-nual
กบตานุช Kop Ta-nuch
กบตาปุ่น Kop Ta-poon
กบตาเป็น Kop Ta-pen
กบตามาก Kop Ta-mak
กบตามิตร Kop Ta-mit
กบตาแม้น Kop Ta-maem
กบตาลุ่ง Kop Lung
กบตาโห้ Kop Ta-ho
กบทองก้อน/ทองก้อน Kop Thong-kon/Thong-kon
กบทองคำ/ทองคำ KopThong-kam/Thong-kam
กบทองดี Kop Thong-dee
กบทองเพ็ง/ทองเพ็ง Kop Thong-pheng
กบบุนนาค Kop Bung-nak
กบเบา Kop Bao
กบพระไว Kop Pra-wai
กบพลเทพ Kop Phon-thep
กบพลอย Kop Ploy
กบพวง Kop Phuang
กบพิกุล Kop Phi-kun
กบมังกร Kop Mang-kon
กบเม็ดใน Kop Med-nai
กบแม่เชื่อม Kop Mae-cheum
กบแม่เฒ่า Kop Mae-thao
กบรัศมี Kop Rat-sa-mi
กบราชเนตร Kop Rat-cha-net
กบลำเจียก/ลำเจียก Kop Lam-chiak/Lam-chiak
กบเล็บเหยี่ยว Kop Lep-yiao
กบวัดกล้วย Kop Wat-klual
กบวัดเพลง Kop Wat-phleng
กบไว Kop Wai
กบสาวน้อย/กบก้านสั้น Kop Sao-noi/Kop Kan-san
กบสีนาก/กระดุมสีนาก Kop Si-nak/Kra-dum Si-nak
กบสุวรรณ Kop Su-wan
กบหน้าศาล Kop Na-san
กบหลังวิหาร Kop Lang-wi-han
กบหัวล้าน Kop Hua-lan
กระดุมเขียว Kra-dum Khiao
กระดุมทอง/กระดุม Kra-dum Thong/Kra-dum
กระปุกตลิ่งชัน Kra-puk Talingchan
กระปุกทองดี Kra-puk Thongdee
กระปุกนาก Kra-puk Nak
กระโปรงทอง Kra-prong-thong
กลีบสมุทร Klip Sa-mut
ก้อนทอง/ทองก้อน Kon-thong/Thong-kon
กะเทยขั้วสั้น Ka-thoei Khua-san
กะเทยเนื้อขาว Ka-thoei Nuea-khao
กะเทยเนื้อแดง Ka-thoei Nuea-daeng
กะเทยเนื้อเหลือง Ka-thoei Nuea-lueang
ก้านยาว/ทรงหวด/ทรงบาตร Kan-yao
ก้านยาวใบด่าง Kan-yao Bai-dang
ก้านยาวพวง Kan-yao Phuang
ก้านยาววัดสัก/เหลืองประเสริฐ Kan-yao Wat-sak/lueang-pra-soet
ก้านยาวสีนาค Kan-yao Si-nak
ก้านสั้น/สาวน้อยเรือนงาม Kan-san/Sao-noi Ruean-ngam
การะเกด Ka-ra-ket 
การะเกดแดง Ka-ra-ket  Daeng
การะเกดตาเหมือน Ka-ra-ket  Ta-mean
การะเกดพุ่ม Ka-ra-ket  Pum
การะเกดแม่เฒ่า Ka-ra-ket  Mae-tao
การะเกดสีนาก Ka-ra-ket Si-nak
กำปั่นเดิม/กำปั้นขาว Kam-pan Doem/Kam-pan Khao
กำปั่นแดง Kam-pan Daeng
กำปั่นตาเแพ Kam-pan Ta-pae
กำปั่นเนื้อเหลือง/เจ้ากรม Kam-pan Nuea-lueang/Jao-krom
กำปั่นบางสีทอง Kam-pan Bang-Si-Thong
กำปั่นพวง Kam-pan Phuang
กำปั่นสีนาก Kam-pan Si-nak
เก๋งแดง Kang Dang
เก๋งทอง Kang Thong
ขุนทอง Khun Thong
เขียวตำลึง Khiao Tam-lue
เขียวสะอาด Khiao Sa-had
งาช้าง Nha Chang
เงาะ Noge
จอกลอย Chok-loi
จอมโยธา Jom-yo-ta
จำปา Cham-pa
จำปาใบลาย Cham-Pa Bai-lai
จำปี Jumpe
ฉัตร Chat
ฉัตรขุนคลัง Chat Kun Krang
ฉัตรสีทอง Chat Si Thong
ฉัตรสีนาค Chat Si Nak
ชมพูพาน Chom-phu Phan
ชมพูศรี Chom-phu Sri
ชะนี Chani
ชะนีก้านยาว Cha-ni Kan-yao
ชะนีกิ่งม้วน Cha-ni King-muan
ชะนีน้ำตาลทราย Cha-ni Nam-tan-sai
ชายมะไฟ Chai Ma-fai
ชายมังคุด Chai Mang-Khut
ดาวกระจาย Dao-kra-jai
แดงช่างเขียน Daeng Chang-khian
แดงตาน้อย Daeng Ta-noi
แดงตาเผื่อน Daeng Ta-phuean
แดงเถาว์ Daeng Tao
แดงแม่เฒ่า Daeng Ma-thao
แดงยายมี Daeng Yai-me
แดงรัศมี Daeng Rat-sa-mi
แดงโศก Daeng Sok
แดงสาวน้อย Daeng Sao-noi
ต้นใหญ่ Tonyai
ตลับทอง Ta-Lahb Thong
ตลับนาค Ta-Lahb Nak
ตอสามเส้า To-sam-sao
ตะกราย Ta Kai
ตะโก (ทองแดง) Ta Ko (Thongdaeng)
ตะพาบน้ำ Ta-phap nam
ตุ้มทอง Thum Thong
ทศกัณฑ์/อีหนัก Tud-sa Kan
ทศพิณ Thot-sa Pin
ทองเกลียว Thong Kreay
ทองคำตาพรวน/ทองคำพรวด Thong-kam Ta- pruan/Thong-kam Pruan
ทองแดง Thong Daeng
ทองนพคุณ Thong Nop-pa-khun
ทองปะศรี Thong Pha-sri
ทองม้วน Thong Muan
ทองย่น Thong Yun
ทองย้อยฉัตร Thong-yoi Chat
ทองย้อยเดิม Thong-yoi Doem
ทองสุก Thong Suk
ทองหยอด Thong Yot
ทองหยิบ Thong Yip
ทับทิม Tap-tim
ธรณีไหว Tho-ra-ni-wai
นกหยิบ Nok Yip
นมสด Nom Sot
นมสวรรค์ Nom Sa-wan
เนื้อหนา Nuea-na
บางขุนนนท์ Bang Khun-non
บาตรเขียว Bat Keave
บาตรทองคำ/อีบาตร Bat Thong-kam/E-bat
โบราณ Bo Ran
ปลากาโห้ Pla-ka-ho
ปิ่นทอง Pin Thong
เป็ดถบ Petthop
ผรั่งตกตึก Fa-lang Tok-tek
ฝอยทอง Foi Thong
พระสมุทร Pra-sa-mut
พวงเงิน Phuang Heang
พวงฉัตร Phuang Chat
ฟักข้าว Fuk Khao
ฟักทอง Fuk Thong
มดแดง Mot Daeng
มะนาว Ma Nao
เม็ดในกระดุม Met-nai Kra-dom
เม็ดในก้านยาว Met-nai Kan-yao
เม็ดในกำปั่น Met-nai Kam-pan
เม็ดในบางขุนนนท์ Met-nai Bang-khun-non
เม็ดในยายปราง Me-tnai Yai-prang
เม็ดในลวง Met-nai Luang
ยักษ์ Yak
ย่ำเพละ Yam-pa-ra
ย่ำมะหวาด Yam-ma-wat
ยินดี Yin-di
ลวงเขียว Luang Keave
ลวงแดง Luang Daeng
ลวงทอง Luang Thong
ลวงมะรุม Luang Ma-rum
ละมุด La-mud
ลำเจียก Lum-jeak
ลุงเกตุ Lung-ket
ลุงไหล Lung-lai
ลูกหนัก Luk-nak
สนั่น Sa-nan
สาเก Sa Ka
สายหยุด Sai-yut
สารภี Sa-la-pee
สาวชมฟักทอง/ฟักทอง Sao-chom Fak-thong/Fak-thong
สาวชมเห็ด Sao-chom Het
สาวสวรรค์ Sao Sa-van
สาวใหญ่ Sao-yai
สาแหรกทอง Sa Lak Thong
สีทอง Si-thong
สีเทา/นายฉลวย/หอยโข่ง Si-thao/Nai-cha-luai/Hoi-khong
สีไพร Si-prai
สีสวาท Si-sa-vad
สุดสาคร Sud-sa-kon
หมอนข้าง Mon Khang
หมอนด่าน Mon Dang
หมอนเดิม Mon Doem
หมอนทอง Mon Thong
หางสิงห์ Hang Sing
เหมราช Hem-ma-rat
เห-รา He-ra
เหรียญทอง Rian Thong
เหลืองทอง Lueang Thong
เหลืองประเสริฐ Lueang Pra-sert
อินทรชิต In-tho-ra-chit
อีงอน E-ngon
อีทุย E-tui
อียักษ์ E-yak
อีล่า/อีหนัก/ทศกัณฑ์ E-la/E-nak
ไอ้เข้/ตะเข้ I-khe/Ta-khe
ไอ้เงาะ I-Nga
Visitors: 455,534