พันธุ์บางขุนนนท์

พันธุ์บางขุนนนท์  ( Bang-khun-non)

ชื่อพันธุ์         :    บางขุนนนท์

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา) 

ลักษณะประจำพันธุ์ 

ทุเรียนพันธุ์บางขุนนท์ เป็นทุเรียนพันธุ์เบาหนึ่งในกลุ่มเบ็ดเตล็ด ทุเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีลักษณะไม่แน่ชัดบางลักษณะอาจเหมือนกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน 5 กลุ่มแรก  ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่ผันแปรออกไป เช่นรูปร่างใบ  จะมีลักษณะป้อมกลางใบ  หรือรูปไข่ขอบขนาน ลักษณะของปลายใบ เป็น แหลมเรียว   ลักษณะผลกลม เนื้อสีเหลือง ออกลูกดก โดยมากจะออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 ลูก ขั้วสั้น ลักษณะหนามคล้ายก้านยาว รสชาติอร่อย ระยะที่เริ่มให้ผล 5-6 ปี 


ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์บางขุนนนท์

              ต้นพันธุ์ที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 1-1.2 เมตร 


                                                      Last updated: 12/08/2558

Visitors: 392,179