พันธุ์กบพิกุล

พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun)

ชื่อพันธุ์  :         กบพิกุล

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง)

ประวัติ   :   เพาะโดยชวดกุล (ชวดของคุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย) เกิดที่ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เดิมมีชื่อเรียกว่า "กำปั่นบางขุนกอง" 

ลักษณะประจำพันธุ์       

ลักษณะที่ดีของกบพิกุล 3 อย่างหลัก คือ 1) เนื้อสีเหลืองส้ม (สีจำปา)  2) รสชาติหวานมัน เนื้อละเอียด และ 3) ปลูกง่ายโตเร็ว ลักษณะต้นเป็นพุ่มขนาดกลาง กิ่งแผ่สาขายาว ใบหนา ใบลักษณะกลมมน ปลายใบมีจงอยแหลมเล็ก  ลักษณะผลทรงกบ คือมีพลูแป้ว (ไม่มีเนื้อ) อย่างน้อย 1 พลู สีผลและสีหนามออกสีน้ำตาลแดง ขั้วผลยาว เปลือกบาง ทุเรียนพันธุ์กบพิกุล เป็นพันธุ์หนึ่งในตระกูลกบ 

 ลักษณะประจำพันธุ์ของตระกูลกบ 

   ทุเรียนตระกูลกบเป็นพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดมาจากพันธุ์การะเกด  พันธุ์นี้มีลักษณะทรงพุ่มแคบ  ลำต้นสูงและตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลม ใบเป็นรูปไข่ ป้อมกลางใบ(Elliptical)   หลังใบสีเขียวแก่และเป็นมัน  ท้องใบสีน้ำตาลอมน้ำเงิน ด้านหลังใบตรงกลางจะเป็นร่องลึกและกว้างสีขาวอมเขียวตลอดทั้งเส้น   ดอกขณะตูมมีส่วนโค้งผายออกป่องตรงกลาง  ปลายดอกเรียวแหลมเข้าทีละน้อย ก้านดอกยาว  สีของดอกเป็นสีเขียวน้ำตาลอ่อน ทรงผลเป็นทรงกลม หนามเว้าปลายแหลม ขนาดผลปานกลาง   เนื้อละเอียด รสชาติหวานมัน ลักษณะพิเศษ คือ  สีเนื้อเหลืองอมส้ม(สีจำปา) เปลือกค่อนข้างบาง ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 6-8

                                                              ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบพิกุล                                                          

 

Visitors: 304,708