พันธุ์กบพิกุล

พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun)

ชื่อพันธุ์  :         กบพิกุล

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) โดยมีต้นกำเนิดมาจากพันธุ์การะเกด

ประวัติ   :   เพาะโดยนายกุล แย้มแพ (ชวดของคุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย) เกิดที่ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เดิมมีชื่อเรียกว่า "กำปั่นบางขุนกอง" 

ลักษณะที่ดีของกบพิกุล 3 อย่างหลัก คือ

1) เนื้อสีเหลืองส้ม (สีจำปา) 

2) รสชาติหวานมัน เนื้อละเอียด 

3) ปลูกง่ายโตเร็ว

 

ลักษณะต้นและใบ

เป็นพุ่มขนาดกลาง ลำต้นสูงและตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลม กิ่งแผ่สาขายาว ใบดกหนาและใหญ่ ใบลักษณะกลมมนรูปไข่ ปลายใบมีจงอยแหลมเล็ก  ป้อมกลางใบ (Elliptical)  หลังใบสีเขียวแก่และเป็นมัน ท้องใบสีน้ำตาลอมน้ำเงิน ด้านหลังใบตรงกลางจะเป็นร่องลึกและกว้างสีขาวอมเขียวตลอดทั้งเส้น 

ลักษณะดอก

ดอกขณะตูมมีส่วนโค้งผายออกป่องตรงกลาง  ปลายดอกเรียวแหลมเข้าทีละน้อย ก้านดอกยาว  สีของดอกเป็นสีเขียวน้ำตาลอ่อน

 

ลักษณะผล

ขนาดผลปานกลาง (ประมาณ 1.5-2 กิโลกรัม) เปลือกค่อนข้างบาง หนามเว้าปลายแหลม มีพลูแป้ว (ไม่มีเนื้อ) อย่างน้อย 1 พลู สีผลและสีหนามออกสีน้ำตาลแดงและขั้วผลยาว 

 

ลักษณะเนื้อ

เนื้อละเอียด รสชาติหวานมันพอดี สีเนื้อเหลืองอมส้ม (สีจำปา) ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 6-8

 

 

 

ท่านสามารถเข้าชมคลิป "ทุเรียนน่าปลูก ตอนที่ 5 กบพิกุล"

 

ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบพิกุล                                                          

 

ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ  

 • ศศิวิมล แสวงผล, สมศรี เจริญเกียรติกุล และจงดี โตอิ้ม. (2555). รายงานวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศ ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • กรมวิชาการเกษตร. (2556). การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2555). ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทุเรียน.

 

 

ทุเรียนกลุ่มกบ

 • พันธุ์กบพิกุล
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภา...
 • พันธุ์กบสุวรรณ
  พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan) ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา) ประวัต...
 • พันธุ์กบชายน้ำ
  พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam ) ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า แหล่งค้นพบใน...
 • พันธุ์กบทองคำ
  พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam) ชื่อพันธุ์ : กบทองคำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พัน...
Visitors: 455,530