พันธุ์กบพิกุล

พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun)

ชื่อพันธุ์  :         กบพิกุล

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

ประวัติ   :   เพาะโดยชวดกุล (ชวดของคุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย) แหล่งค้นพบในจังหวัดนนทบุรี

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

  ลักษณะประจำพันธุ์       

ทุเรียนพันธุ์กบพิกุล  เป็นพันธุ์หนึ่งในตระกูลกบ  ลักษณะประจำพันธุ์ของตระกูลกบ คือ เป็นพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดมาจากพันธุ์การะเกด  พันธุ์นี้มีลักษณะทรงพุ่มแคบ  ลำต้นสูงและตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลม ใบเป็นรูปไข่ ป้อมกลางใบ(Elliptical)   หลังใบสีเขียวแก่และเป็นมัน  ท้องใบสีน้ำตาลอมน้ำเงิน ด้านหลังใบตรงกลางจะเป็นร่องลึกและกว้างสีขาวอมเขียวตลอดทั้งเส้น   ดอกขณะตูมมีส่วนโค้งผายออกป่องตรงกลาง  ปลายดอกเรียวแหลมเข้าทีละน้อย ก้านดอกยาว  สีของดอกเป็นสีเขียวน้ำตาลอ่อน ทรงผลเป็นทรงกลม หนามเว้าปลายแหลม ขนาดผลปานกลาง   เนื้อละเอียด รสชาติหวานมัน ลักษณะพิเศษ คือ  สีเนื้อเหลืองอมส้ม(สีจำปา) เปลือกค่อนข้างบาง ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 6-8

   

                                                                    ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบพิกุล

          ต้นพันธุ์ที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 0.8-1.2 เมตร

 


Last updated : 11/08/2558

Visitors: 263,594