พันธุ์ทองย้อยฉัตร

พันธุ์ทองย้อยฉัตร (Thongyoichat)

ชื่อพันธุ์          :    ทองย้อยฉัตร

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมืองตระกูลทองย้อย 

ประวัติ     :   ทุเรียนพันธุ์นี้เกิดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุ์ทองย้อยเดิม เพาะโดย นายฉัตร เป็นผู้เพาะบ้านตำบลบางขุนนนท์ อยู่อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี

 ลักษณะประจำพันธุ์

          พันธุ์ทองย้อยฉัตรลักษณะพุ่มใหญ่ ลำต้นตรง แข็งแรงแต่ทิ้งกิ่ง ใบบางสีเขียวแก่เป็นมัน ใบป้อม  ปลายใบใหญ่ยาว ผลใหญ่ทรงอวดสีผลค่อนข้างเขียว หนามตรงแหลม ขนาดปานกลาง ก้านขั้วใหญ่แข็งแรง เนื้อ สีเหลืองเข้ม เนื้อหยาบ เนื้อหนา สีเนื้อเข้มรสหวานมัน
ลักษณะทางการเกษตร
          เป็นทุเรียนที่มีราคา และรสชาติอร่อย ข้อเสียกิ่งเป็นกิ่งเสียบ ต้นแก่เกิน 50 ปี มักไม่ให้ผลทุกปี และมีผลมากก็จะเป็นเต่าเผา ถ้าฝนดีเนื้ออร่อย ถ้ารดน้ำมากเกินไปจะเป็นไส้ซึม ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5-6


                     ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์ทองย้อยฉัตร

ต้นพันธุ์ที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 0.6-1 เมตร 

                                                                            


 • 11903808_476923729143927_7610616601387745547_n.jpg
  พันธุ์ฉัตรสีนาก ( Chat si nak ) ชื่อพันธุ์ : ฉัตรสีนาก สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลทองย้อย ประวัติ : ทุเรียนพันธุ์นี้เกิดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุ์ทองย้อยเดิม ...

 • ฉัตรสีทอง_๒๑๐๘๐๖_2.jpg
  พันธุ์ฉัตรสีทอง (Chat Sithong) ชื่อพันธุ์ : ฉัตรสีทอง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกลูทองย้อย (พันธุ์เบา) ประวัติ :เพาะจากเม็ดทองย้อย เดิมชื่อเม็ดในตาสมบุญ ผู้เพาะ...

 • 20150328_152610.jpg
  พันธุ์ทับทิม ( Taptim ) ชื่อพันธุ์ : ทับทิม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์กลาง) ลักษณะประจำพันธุ์ ทุเรียนพันธุ์ทับทิม เ...

 • อีหนัก.JPG
  พันธุ์อีหนัก ( E-nak) ชื่อพันธุ์ : อีหนัก สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลทองย้อย ลักษณะประจำพันธุ์ ทุเรียนพันธุ์อีหนัก เป็นหนึ่งใน ทุเรียนกลุ่มทองย้อยทุเรียนในตระกูลนี้...

 • nokyip1-horz.jpg
  พันธุ์นกหยิบ( Nok Yip) ชื่อพันธุ์ : นกหยิบ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลทองย้อย ลักษณะประจำพันธุ์ ทุเรียนพันธุ์นกหยิบ เป็นหนึ่งในตระกูลทองย้อยทุเรียนในตระกูลนี้เป็...

 • LINE_ALBUM_เพิ่งกิ่ง web 66_๒๓๐๔๑๖_19.jpg
  พันธุ์นมสวรรค์(Nom-sa-wan) ชื่อพันธุ์ : นมสววรค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลทองย้อย ประวัติสายพันธุ์: นมสวรรค์ เรียกอีกชื...
Visitors: 428,595