พันธุ์ทองย้อยฉัตร

พันธุ์ทองย้อยฉัตร (Thongyoichat)

ชื่อพันธุ์          :    ทองย้อยฉัตร

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนัก) 

ลักษณะประจำพันธุ์
          พันธุ์ทองย้อยฉัตรลักษณะพุ่มใหญ่ ลำต้นตรง แข็งแรงแต่ทิ้งกิ่ง ใบบางสีเขียวแก่เป็นมัน ใบป้อม  ปลายใบใหญ่ยาว ผลใหญ่ทรงอวดสีผลค่อนข้างเขียว หนามตรงแหลม ขนาดปานกลาง ก้านขั้วใหญ่แข็งแรง เนื้อ สีเหลืองเข้ม เนื้อหยาบ เนื้อหนา สีเนื้อเข้มรสหวานมัน
ลักษณะทางการเกษตร
          เป็นทุเรียนที่มีราคา และรสชาติอร่อย ข้อเสียกิ่งเป็นกิ่งเสียบ ต้นแก่เกิน 50 ปี มักไม่ให้ผลทุกปี และมีผลมากก็จะเป็นเต่าเผา ถ้าฝนดีเนื้ออร่อย ถ้ารดน้ำมากเกินไปจะเป็นไส้ซึม ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5-6


                     ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์ทองย้อยฉัตร

ต้นพันธุ์ที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 0.6-1 เมตร 

                                                                            Last updated: 12/08/2558

Visitors: 286,828