พันธุ์กบแม่เฒ่า

พันธุ์กบแม่เฒ่า (Kop Maethao)

ชื่อพันธุ์           :  กบแม่เฒ่า

สถานภาพพันธุ์   : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง)

ประวัติ            :   ทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า เป็นพันธุ์ที่เพาะจากเมล็ดของทุเรียนพันธุ์การะเกด   แหล่งค้นพบเกิดที่ตำบลหน้าวัดสุวรรณาราม  อำเภอบางกอกน้อย  จังหวัดธนบุรี

ลักษณะประจำพันธุ์   ลักษณะกิ่งไม่เป็นระเบียบใบป้อมกลางใบ สีเขียวแก่  ฐานใบกลมมน  ดอกรูปร่างของดอกตูมกลมรี  ปลายดอกตูมมน   ผลทรงกลมปลายผลป้าน  ความยาวผลปานกลาง  รูปร่างหนามผลโค้งงอหนามปลายผลตรงแหลม หนามรอบขั้วผลเป็นหนามงุ้มเข้า  การสุกของผลช้า   ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ  ชอบน้ำ 

ลักษณะทางการเกษตร  การเจริญเติบโตของต้นโตเร็ว ต้นเตี้ย ผลแบน หัวตัด เปลือกบาง ปลายผลแตกอ้า หนามไม่เป็นระเบียบ หนามยาวพริ้ว โง้ง หนามยิบ แหลม คมมาก  การออกดอกมาก การติดผลมาก  เนื้อหนา สีเนื้อเหลืองอ่อน สีลาน(สีขาวนวล-เหลืองครีม) สีเหลืองเข้มกว่ากบเล็บเหยี่ยว   มีกลิ่นอ่อน รสชาติของเนื้อหวานมัน  ลักษณะของเนื้อแห้ง  เนื้อละเอียดเป็นครีม หวานมันพอดี ไม่มีเส้นใย   นับว่าเป็นพันธุ์เศรษฐกิจพันธุ์หนึ่งที่ชาวนนทบุรีนิยมปลูก 

 

 


   

ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า

 

 

                     

ทุเรียนกลุ่มกบ

 • พันธุ์กบพิกุล
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุลสถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์...
 • พันธุ์กบสุวรรณ
  พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan) ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา) ป...
 • พันธุ์กบชายน้ำ
  พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam ) ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า แหล่งค้น...
 • พันธุ์กบทองคำ
  พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam) ชื่อพันธุ์ : กบทองคำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พัน...
Visitors: 428,605