พันธุ์กบทองคำ

พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam)

ชื่อพันธุ์  :         กบทองคำ

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) มีต้นกำเนิดมาจากพันธุ์การะเกด

จุดเด่น: "เนื้อละเอียด เสีหลืองเข้ม หอม หวานมัน"

 

 

ลักษณะต้นและใบ

ทรงพุ่มแคบ  ลำต้นสูงและตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลมใบเป็นรูปไข่ค่อนข้างยาว  ฐานใบป้าน ใบยาวเรียว

ลักษณะดอก

ก้านดอกยาว  สีของดอกเป็นสีเขียวน้ำตาลอ่อน

 

ลักษณะผล

ทรงผลเป็นรูปไข่ หนามยาวและโค้งเล็กน้อย ปลายหนามมีสีแดง น้ำหนักประมาณ 2 กิโลกรัม ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5-6 ปี

ลักษณะเนื้อ

เนื้อละเอียด สีเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ


 

ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบทองคำ

                                                                   

 ท่านสามารถเข้าชมคลิป "ทุเรียนน่าปลูก ตอนที่ 2 กบทองคำ"  https://www.youtube.com/watch?v=OvZZ8ElgyjY                                                                                                       

ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ 

 • พระบรรเจิดวิชาชาญ (ชม บุณยาคม). (2497).  ความรู้ทุเรียน. ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2556). การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี. 
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. (2550). ทุเรียนนนท์. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2555). ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทุเรียน.

ทุเรียนกลุ่มกบ

 • พันธุ์กบพิกุล
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภา...
 • พันธุ์กบสุวรรณ
  พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan) ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา) ประวัต...
 • พันธุ์กบชายน้ำ
  พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam ) ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า แหล่งค้นพบใน...
 • พันธุ์กบทองคำ
  พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam) ชื่อพันธุ์ : กบทองคำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พัน...
Visitors: 469,384