พันธุ์กะเทยเนื้อเหลือง

พันธุ์กะเทยเนื้อเหลือง   (Kathoei Nuealueang)  

ชื่อพันธุ์           :  กะเทยเนื้อเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

ลักษณะประจำพันธุ์

    ทุเรียนพันธุ์กะเทยเนื้อเหลือง เป็นหนึ่งในทุเรียนกลุ่มเบ็ดเตล็ด ซึ่งทุเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีลักษณะไม่แน่ชัดบางลักษณะอาจเหมือนกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน 5 กลุ่มแรก  ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่ผันแปรออกไป สำหรับทุเรียนพันธุ์กะเทยเนื้อเหลืองนั้นจะมี ทรงใบยาวเรียวเล็กเหมือนกำปั่น รูปร่างผลรี ขนาดผลปานกลาง หนามผลมีลักษณะนูนปลายแหลม สีเนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อละเอียด กลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน มีลักษณะพิเศษ คือเมล็ดลีบ และให้ผลดก ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5-6 

                                           

                       ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กะเทยเนื้อเหลือง  

 

              ต้นพันธุ์ที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 1-1.2 เมตร 

                                                      Last updated : 11/08/2558

Visitors: 392,178