พันธุ์กำปั่นเดิม(ขาว)

พันธุ์กำปั่นเดิม(ขาว)   ( Kam pan khao)
ชื่อพันธุ์          :  กำปั่นเดิม หรือ กำปั่นเนื้อขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนัก)

 ลักษณะประจำพันธุ์

         เป็นทุเรียนพุ่มใหญ่ กิ่งงาม ใบมีลักษณะบางป้อม กลางใบปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม ดอกปลายดอกแหลม ผลมีรูปร่างทรงป้อม ก้านสั้นปากปลิงใหญ่ รูปร่างหนามแหลมตรง ฐานหนามใหญ่ เนื้อขาว (สีลาน) 

ลักษณะทางการเกษตร 

       การเจริญเติบโตของต้นปานกลางรากมั่นคงแข็งแรง ไม่โคนหักง่าย ออกดอกปานกลาง ติดผลดี แต่งตัวเร็ว ปลูกขึ้นง่าย ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5 ให้ผล ควรปลูกลึกพอสมควร จึงจะไม่ผลัดใบเวลาออกดอก ต้นยิ่งแก่ ยิ่งดี เนื้อหนาสีขาว เมล็ดลีบ นับว่าเป็นทุเรียนขาวที่ดีที่สุด รสชาติหวานมันจัด

 

ตัวอย่างทุเรียนพันธุ์กำปั่นขาว

 

 ต้นพันธุ์ที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร 

                                                     Last updated: 11/08/2558

  

Visitors: 286,829