พันธุ์กำปั่นเดิม(ขาว)

พันธุ์กำปั่นขาว(เดิม) ( Kam pan khao)

ชื่อพันธุ์ : กำปั่นเดิม หรือ กำปั่นเนื้อขาว
สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกำปั่น 
ประวัติ : เป็นพันธุ์ดั้งเดิม แหล่งค้นพบ จ.นนทบุรี

ลักษณะประจำพันธุ์
เป็นทุเรียนพุ่มใหญ่ กิ่งงาม ใบมีลักษณะบางป้อม กลางใบปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม ดอกปลายดอกแหลม ผลมีรูปร่างทรงป้อม ก้านสั้นปากปลิงใหญ่ รูปร่างหนามแหลมตรง ฐานหนามใหญ่ เนื้อขาว (สีลาน)

ลักษณะทางการเกษตร

การเจริญเติบโตของต้นปานกลางรากมั่นคงแข็งแรง ไม่โคนหักง่าย ออกดอกปานกลาง ติดผลดี แต่งตัวเร็ว ปลูกขึ้นง่าย ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5 ให้ผล ควรปลูกลึกพอสมควร จึงจะไม่ผลัดใบเวลาออกดอก ต้นยิ่งแก่ ยิ่งดี เนื้อหนาสีขาว เมล็ดลีบ นับว่าเป็นทุเรียนขาวที่ดีที่สุด รสชาติหวานมันจัด


ตัวอย่างทุเรียนพันธุ์กำปั่นขาว

 

 


 • กำปั่นเหลือง.JPG
  พันธุ์กำปั่นเหลือง(เจ้ากรม) (Kampan Lueang/Chaokrom) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นเนื้อเหลือง หรือ กำปั่นเจ้ากรม สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์กลาง) ประวัติ : เป็นทุเรียนเพ...

 • ชายมะไฟ.JPG
  พันธุ์ชายมะไฟ(Chai Mafai ) ชื่อพันธุ์ : ชายมะไฟ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเนื้อขาว สันนิษฐานว่าในการปลูกครั้งแ...

 • กำปั่นพวง.JPG
  พันธุ์กำปั่นพวง(Kampan Phuang) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นพวง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนัก) ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเนื้อขาว ลักษณะประจำพันธุ์ เป็น...

 • หมอนทอง.JPG
  พันธุ์หมอนทอง (Monthong) ชื่อพันธุ์ : หมอนทอง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ :เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเหลือง(กำปั่นเจ้ากรมเขียน) เกิดที่ ตำบลบางรัก...

 • DSCF4960-horz.jpg
  พันธุ์กำปั่นตาแพ (Kampan Ta phae) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นตาแพ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเดิม เกิดที่ตำบลบางสีทอง อำเภ...

 • กำปั่นดำ3.jpg
  พันธุ์กำปั่นดำ (Kampan Dam) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นดำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : แหล่งค้นพบที่ เขตบางกอกน้อย จ. กรุงเทพฯ ลักษณะภายนอก : ลำต้นสูงใหญ่ กิ่งจั...

 • ADD_6475-horz.jpg
  พันธุ์ดาวกระจาย (Dao-kra-jai) ชื่อพันธุ์ : ดาวกระจาย สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : เป็นทุเรียนที่เกิดจากการเพาะทุเรียนพันธุ์กำปั่นเนื้อขาว เกิดที่...
Visitors: 436,106