พันธุ์กลีบสมุทร

 พันธุ์กลีบสมุทร (Klip Sa-mut)

ชื่อพันธุ์          :  กลีบสมุทร

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

ลักษณะประจำพันธุ์

    ทุเรียนพันธุ์กลีบสมุทร เป็นพันธุ์หนึ่งในตระกูลกบ  ลักษณะประจำพันธุ์ของตระกูลกบ คือ เป็นพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดมาจากพันธุ์การะเกด  พันธุ์นี้มีลักษณะทรงพุ่มแคบ  ลำต้นสูงและตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลมใบเป็นรูปไข่ค่อนข้างยาว  ขอบขนาน  ฐานใบป้าน  ปลายใบแหลมแผ่นใบมีขนาดใหญ่ปานกลางกว้างประมาณ 6 - 7 เซนติเมตร  ยาว 15 - 17  เซนติเมตร  หลังใบสีเขียวแก่และเป็นมัน  ท้องใบสีน้ำตาลอมน้ำเงิน  ด้านหลังใบตรงกลางจะเป็นร่องลึกและกว้างสีขาวอมเขียวตลอดทั้งเส้น  ก้านใบยาว  ดอกขณะตูมมีส่วนโค้งผายออกป่องตรงกลาง  ปลายดอกเรียวแหลมเข้าทีละน้อย  ก้านดอกยาว  สีของดอกเป็นสีเขียวน้ำตาลอ่อน  ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5-6
                                                                       
 
 
 
 
 
ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กลีบสมุทร
 
 
                                                                                            
 
 
                                                                                     Last updated : 12/08/2558

 

Visitors: 392,179