โรงเรือนอนุบาลทุเรียน

โรงเรือนอนุบาลทุเรียน ช่วงก่อนน้ำท่วมปี 2554

   โรงเรือนอนุบาลทุเรียนในปัจจุบัน 

ได้รับการสนับสนุนจาก โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง

 

Visitors: 469,370