งานเสวนา

 

“โครงการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี” มีการจัดเสวนาให้ความรู้กับเกษตรกรสมาชิกชมรมฯ ในหัวข้อ. "แนวทางในการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี" ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน  

จัดขึ้น 4 ครั้ง 

1 อำเภอเมือง ณ วัดขวัญเมือง  

2 อำเภอบางกรวย ณ วัดกล้วย 

3 อำเภอปากเกร็ด ณ กองทุนหมู่บ้าน หมู่ 9 ตำบลท่าอิฐ  

4 อำเภอบางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย ณ ห้องประชุมวัดสวนแก้ว

                                                            มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 700  คน 

 

ในการจัดเสวนาในครั้งนี้มี นายชาตรี  บุนนาค เกษตรจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานเปิดการเสวนา มีตัวแทนส่วนราชการเข้าร่วมฟังการเสวนา  ได้รับเกียรติจาก  คุณพูนสุข   สีตะปะดล ผู้อำนวยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต     นำเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  มาร่วมสนับสนุนการเสวนาในครั้งนี้

 การเสวนานั้นเน้นให้เกษตรกรปลูกทุเรียนพื้นบ้านให้มากขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้าน

 เนื้อหาในการเสวนา  

*แนวทางการปลูก 

*สายพันธุ์ที่ควรปลูก  เช่น กบแม่เฒ่า กบชายน้ำ  กำปั่นพวง  เม็ดในยายปรางค์  ลวง กระดุมและชะนีเป็นต้น

*ทิศทางการตลาด

*แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้การร่วมเสวนา

ในการจัดโครงการนี้มี นายสุพจน์  ธูปแพ  ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการมีความตั้งใจ ในการจัดงานเพื่อให้   การอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านของนนทบุรี   มีความชัดเจนมากยิ่งและหวังให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมองเห็นความสำคัญ    ในความตั้งใจจริงของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนนท์  โครงการในระยะยาว ที่ต้องอาศัยความตั้งใจจริงความอดทนและความชำนาญของเกษตรกรในการดูแลทุเรียนให้เติบโต   เพื่อพลิกฟื้นสวนทุเรียนนนท์ให้กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้ง  เรื่องผลผลิตและรสชาติของทุเรียน     ซึ่งกว่าเราจะได้เห็นผลผลิตกันอีกทีก็คงเป็นอีก 5-6 ปีข้างหน้า 

 

 

Visitors: 195,844