ดอกไม้ในสวน

   บ้านสวนตาก้านของเรา มีดอกไม้หลากหลายชนิดที่ผลิดอกในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา และก่อนจะถึงฤดูร้อนปีนี้ ดอกไม้ในสวนก็ผลิบานอีกครั้ง...บ้านสวนตาก้านปลูกดอกไม้เพื่อให้บรรยากาศรอบๆบ้านสดชื่น 
(สวนตาก้านไม่มีกิ่งพันธุ์ดอกไม้ขายนะคะ)

 

 

 

 

                                                             Last update 24/o2/61

Visitors: 203,670