พันธุ์หมอนทอง

พันธุ์หมอนทอง (Monthong)

ชื่อพันธุ์          :   หมอนทอง

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น 

ประวัติ :  เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเหลือง(กำปั่นเจ้ากรมเขียน) เกิดที่  ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โดยนายเทียม เป็นผู้เพาะ ผู้เผยแพร่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองให้ดังไปทั่วประเทศ  คือ  ร้อยเอกนายแพทย์ ทองคำ ระงับภัย 

 

ทำไม?? เป็นทุเรียนน่าปลูก 
(1) การเจริญเติบโตขึ้นง่าย แข็งแรง เป็นทุเรียนที่เรือนต้นดี ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 4-6

(2) ผลดก มักให้ผลใหญ่ เป็นที่ต้องการของตลาด

(3) เนื้อหนาสีเหลือง มีกลิ่นอ่อน รสชาติหวานมันพอดี เมล็ดเล็ก 

 

 ลักษณณะต้นและใบ

เป็นทุเรียนพุ่มใหญ่ที่ขึ้นง่าย ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 4-6 ใบมีลักษณะบาง กลางใบปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม

 ลักษณะดอก

ดอกปลายดอกแหลม ออกดอกดก

 

 

 

ลักษณะผล 
ก้านขั้วใหญ่แข็งแรง รูปร่างหนามแหลมตรง ฐานหนามใหญ่ ผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักประมาณ 3-4 กิโลกรัม ทรงผลค่อนข้างยาวมีบ่าผล ปลายผลแหลม พูมักไม่ค่อยเต็มทุกพู หนามแหลมสูง ฐานหนามเป็นเหลี่ยม ระหว่างหนามใหญ่จะมีหนามเล็กวางแซมอยู่ทั่วไป ซึ่งเรียกหนามชนิดนี้ว่า เขี้ยวงู ก้านผลใหญ่แข็งแรง ช่วงกลางก้านผลจนถึงปากปลิงจะอ้วนใหญ่เป็นทรงกระบอก

 

 

 

ลักษณะเนื้อ
เนื้อหนาสีเหลืองอ่อนละเอียด ผลดก เนื้อค่อนข้างแห้งไม่แฉะติดมือ รสชาติหวานมัน เมล็ดน้อยและลีบเป็นส่วนใหญ่  

 

 
 

 

 

 

 

                         
                                                  ลักษณะกิ่งพันธุ์ที่จำหน่าย มี 2 แบบ 
                                                                 
                                                แบบที่ 1 :  แบบกระโดง 0.8-1.2 เมตร
 
  
 
       แบบที่ 2 :  แบบกิ่งข้าง ความสูง 0.8-1.2 เมตร
 
                      
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
                                                                                                         
                                                                                                         
 

 • กำปั่นเหลือง.JPG
  พันธุ์กำปั่นเหลือง(เจ้ากรม) (Kampan Lueang/Chaokrom) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นเนื้อเหลือง หรือ กำปั่นเจ้ากรม สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์กลาง) ประวัติ : เป็นทุเรียนเพ...

 • ชายมะไฟ.JPG
  พันธุ์ชายมะไฟ(Chai Mafai ) ชื่อพันธุ์ : ชายมะไฟ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเนื้อขาว สันนิษฐานว่าในการปลูกครั้งแ...

 • กำปั่นขาว1.JPG
  พันธุ์กำปั่นขาว(เดิม) ( Kam pan khao) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นเดิม หรือ กำปั่นเนื้อขาวสถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกำปั่นประวัติ : เป็นพันธุ์ดั้งเดิม แหล่งค้นพบ จ.นนทบุรี ลักษณะ...

 • กำปั่นพวง.JPG
  พันธุ์กำปั่นพวง(Kampan Phuang) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นพวง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนัก) ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเนื้อขาว ลักษณะประจำพันธุ์ เป็น...

 • DSCF4960-horz.jpg
  พันธุ์กำปั่นตาแพ (Kampan Ta phae) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นตาแพ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเดิม เกิดที่ตำบลบางสีทอง อำเภ...

 • กำปั่นดำ3.jpg
  พันธุ์กำปั่นดำ (Kampan Dam) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นดำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : แหล่งค้นพบที่ เขตบางกอกน้อย จ. กรุงเทพฯ ลักษณะภายนอก : ลำต้นสูงใหญ่ กิ่งจั...

 • ADD_6475-horz.jpg
  พันธุ์ดาวกระจาย (Dao-kra-jai) ชื่อพันธุ์ : ดาวกระจาย สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : เป็นทุเรียนที่เกิดจากการเพาะทุเรียนพันธุ์กำปั่นเนื้อขาว เกิดที่...
Visitors: 436,101