เรื่องน่ารู้

    หัวข้อนี้ ได้นำเสนอเรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาของชาวสวนนนท์และเรื่องเล่าของชาวสวนผู้มีประสบการณ์ คือ คุณตาสนิท  สุขก้อน และคุณ อดิสรณ์ ฉิมน้อย ที่มาเล่าเรื่องราว "ชีวิตชาวสวน" อีกทั้ง ต่อจากนี้ทางเว็บไซต์ของเราจะมีการนำเสนอ เรื่องราวน่ารู้อีกมากมายในตอนต่อๆไป  


 • keep4.jpg
  ภูมิปัญญาการปลูกทุเรียนนนท์ การปลูกทุเรียนให้ประสบผลสำเร็จนั้น มีองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ตั้งแต่การเริ่มต้นที่ควรถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันปัญหายุ่งยา...

 • ta1.jpg
  เรื่องเล่าชาวสวน จาก.... คุณตาสนิท สุขก้อน ทุเรียนสมัยก่อนที่ผมปลูกดกมากเพราะมีสภาพอากาศที่ดี หนาวยาวนานกว่าในปัจจุบัน ทุเรียนต้นหนึ่งเต็มที่ในสมัยก่อนจะมีลูกได...

 • adisorn2-horz.jpg
  ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนท์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและนักเรียนนักศึกษาที่สนใจการปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี จากในอดีตของความรุ่งเรืองของทุ...

 • DSCN0045.JPG
  ก้นหอย ส่วนปลายที่มีลักษณะแหลม (acute) เช่น ปลายผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองตูดเป็นก้นหอย หรือ เป็นจะงอย หรือ ตูดปิ่น ก็เรียก ก้นกอด ส่วนปลายที่คอดเข้า ปลายมน (obtuse) เช่น ก้านยาว ห...

 • kanyaopic8-horz.jpg
  การตั้งชื่อพันธุ์ทุเรียน 1. ตั้งชื่อตามลักษณะผลภายนอกของผลคือ พิจารณาลักษณะทรงผล หากรูปร่างคล้ายกับตัวกบก็ให้ใช้ชื่อ พันธุ์กบหรือหากมีก้านผลที่มีความยาวเป็นพิเศษกว่าพันธุ์อื่นก็ให...

 • open.jpg
  ประโยชน์ของทุเรียน... สรรพคุณทางยาของ...ทุเรียน เนื้อทุเรียน : เนื้อทุเรียนมีกำมะถันเป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้ร้อน โดยความร้อนนี้จะช่วยแก้โรคผิวหนังได้ ทำให้ฝีหนองแห้งเร็ว และมีฤทธิ์...
Visitors: 174,246