ไตรโคเดอร์มา ในสวนทุเรียน

" ไตรโคเดอร์มาคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรกับทุเรียน และใช้อย่างไร" 

 

ไตรโคเดอร์มา คืออะไร 

เป็นเชื้อราดี ที่แย่งอาหารเชื้อราไม่ดีในดิน อยู่ในดิน มีเส้นใยสีขาว โดยอาศัยเศษซากพืช ซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร 

มีประโยชน์กับทุเรียน อย่างไร

-  ไตรโคเดอร์มาช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อทุเรียน ทำให้ระบบรากสมบูรณ์แข็งแรง และทุเรียนโตเร็ว
-  ควบคุมเชื้อราร้าย สาเหตุของโรคพืชโดยเฉพาะเชื้อราที่อยู่ในดิน เช่น
(1). โรคใบไหม้ ใบจุด 
(2). โรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปธอรา

  • เชื้อราไฟทอปธอรา เกิดจากอะไร?
    เป็นโรคที่แพร่กระจายจาการไหลของน้ำ หรือ ติดจากทุเรียนที่เป็นโรคอยู่แล้ว ทำให้มักพบในช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีความชื้นสูง ดินชื้น และแฉะ 
  • วิธีสังเกตโรค ไฟทอปเทอร่า?
    ส่วนมากจะเริ่มจากใบ คือใบเป็นสีน้ำตาล/ดำ ที่กลางใบ/ตามเส้นใบ และไม่ไหม้แห้ง จากนั้นจะแพร่กระจายไปที่กิ่ง ลำต้น โคนต้น และราก หรือเกิดที่ลำต้น และราก 

 

วิธีใช้
โดยสวนตาก้านแนะนำใช้ไตรโคเดอร์ม่าเชื้อแห้ง โดยสามารถใช้ได้ 2 รูปแบบ
(1) ผสมกับปุ๋ยคอก : โดยละลายน้ำทิ้งไว้ประมาณ 4 -6 ชม. เพื่อให้เชื้อเดิน แล้วผสมกับปุ๋ยคอก แกลบ 
(2) ฉีดพ่น : สามารถใช้ไตรโคเดอร์ม่า ในอัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร 

เมื่อปุ๋ยคอกที่มีไตรโคเดอร์มา ควรรักษาความชื้นในผิวดิน เช่น รดน้ำสม่ำเสมอ / เอาวัสดุทางการเกษตรมาคลุม เช่น ใบไหม้ ฟาง เพื่อให้ไตรโคเดอร์มาสามารถเจริญเติบโตต่อได้

 

4 คำถามเพิ่มเติม
1. เชื้อสด กับ แห้ง อะไรดีกว่ากัน ควรใช้แบบไหนกับทุเรียน?
ตอบ ดีทั้งคู่ แต่สวนตาก้านแนะนำเป็นเชื้อแห้ง เนื่องจากสะดวกต่อการใช้ 

2. ทุเรียนปลูกใหม่ใช้ไตโคเดอร์มาตอนไหน ?
ตอบ สามารถใช้ได้เลย อาจจะฉีดพ่นไตรโคเดอร์ม่าตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมดิน / ใช้ผสมลงในปุ๋ยเลยก็ได้

3. ใช้รองก้นหลุมต้นทุเรียนได้มั้ย??ใช้ยังไง?
ตอบ ได้ โดยเอาไตรโคเดอร์มาผสมน้ำ อัตราส่วนเดียวกับที่ฉีดพ่น

4. ถ้าทุเรียน เป็นโรคไฟทอปธอรา ใช้ไตรโคเดอรมาได้มั้ย ?
ตอบ ใช้ได้ แต่ประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ ไตรโคเดอร์มาเป็นการป้องกันและกำจัดโรคในระยะเริ่มต้นเป็นหลัก 


Visitors: 455,547