แนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก ตอน 7 กบตาเต่า

สวนตาก้าน ขอแนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก ตอนที่ 7 "กบตาเต่า"

พันธุ์กบตาเต่า (Kop Tathao)

ชื่อพันธุ์          :  กบตาเต่า

สถานภาพพันธุ์   : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

ลักษณะประจำพันธุ์

กบตาเต่าเป็นทุเรียนทรงพุ่มใหญ่คล้ายทุเรียนหนัก ให้ผลดกจนต้นตาย นิยมปลูกติดสวนไว้ 3-5 ต้น ใบเหมือนกบทั่วไป โดยใบป้อม ปลายแหลม ใบมีลายชัดเจน  

ลักษณะผลและเนื้อ

ขนาดผลประมาณ 2 กิโลกรัม ทรงผลคล้ายขนุน คล้ายกบตาท้วมตรงที่ผลใหญ่ ปลายมนกว่าหมอน ฐานหนามกว้าง ขั้วสั้น ตัดจากต้นแล้วสุกยาก เนื้อละเอียด เนื้อสีสวย โดยจะเข้มกว่าพันธุ์ทองแดง เนื้อผลมีรสมันมากกว่ารสหวาน เมล็ดเล็ก แต่ไส้ค่อนข้างใหญ่ แกนแฉะง่ายหากได้รับน้ำในปริมาณมาก 

 

 

  

              

                                                         

 

 

 

 

Last updated : 07/07/2566

Visitors: 455,535