แนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก ตอน 5 กบพิกุล

สวนตาก้าน ขอแนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก ตอนที่ 5 "กบพิกุล"

พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun)

ชื่อพันธุ์  :         กบพิกุล

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) โดยมีต้นกำเนิดมาจากพันธุ์การะเกด

ประวัติ   :   เพาะโดยนายกุล แย้มแพ (ชวดของคุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย) เกิดที่ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เดิมมีชื่อเรียกว่า "กำปั่นบางขุนกอง" 

ลักษณะที่ดีของกบพิกุล 3 อย่างหลัก คือ

1) เนื้อสีเหลืองส้ม (สีจำปา) 

2) รสชาติหวานมัน เนื้อละเอียด 

3) ปลูกง่ายโตเร็ว

 

ลักษณะต้นและใบ

เป็นพุ่มขนาดกลาง ลำต้นสูงและตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลม กิ่งแผ่สาขายาว ใบดกหนาและใหญ่ ใบลักษณะกลมมนรูปไข่ ปลายใบมีจงอยแหลมเล็ก  ป้อมกลางใบ (Elliptical)  หลังใบสีเขียวแก่และเป็นมัน ท้องใบสีน้ำตาลอมน้ำเงิน ด้านหลังใบตรงกลางจะเป็นร่องลึกและกว้างสีขาวอมเขียวตลอดทั้งเส้น 

ลักษณะดอก

ดอกขณะตูมมีส่วนโค้งผายออกป่องตรงกลาง  ปลายดอกเรียวแหลมเข้าทีละน้อย ก้านดอกยาว  สีของดอกเป็นสีเขียวน้ำตาลอ่อน

 

ลักษณะผล

ขนาดผลปานกลาง (ประมาณ 1.5-2 กิโลกรัม) เปลือกค่อนข้างบาง หนามเว้าปลายแหลม มีพลูแป้ว (ไม่มีเนื้อ) อย่างน้อย 1 พลู สีผลและสีหนามออกสีน้ำตาลแดงและขั้วผลยาว 

 

ลักษณะเนื้อ

เนื้อละเอียด รสชาติหวานมันพอดี สีเนื้อเหลืองอมส้ม (สีจำปา) ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 6-8

 

 

ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบพิกุล                                                          

 

 

Last updated : 15/12/2566

Visitors: 475,957