แนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก ตอน 5 กบพิกุล

สวนตาก้าน ขอแนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก ตอนที่ 5 "กบพิกุล"

พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun)

ชื่อพันธุ์  :         กบพิกุล

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

ประวัติ   :   เพาะโดยชวดกุล (ชวดของคุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย) เกิดที่ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

เดิมมีชื่อเรียกว่า "กำปั่นบางขุนกอง" 

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

  ลักษณะประจำพันธุ์       

ลักษณะที่ดีของกบพิกุล 3 อย่างหลัก คือ 1) เนื้อสีเหลืองส้ม (สีจำปา)  2) รสชาติหวานมัน เนื้อละเอียด และ 3) ปลูกง่ายโตเร็ว ลักษณะต้นเป็นพุ่มขนาดกลาง กิ่งแผ่สาขายาว ใบหนา ใบลักษณะกลมมน ปลายใบมีจงอยแหลมเล็ก  ลักษณะผลทรงกบ คือมีพลูแป้ว (ไม่มีเนื้อ) อย่างน้อย 1 พู สีผลและสีหนามออกสีน้ำตาลแดง ขั้วผลยาว เปลือกบาง ทุเรียนพันธุ์กบพิกุล เป็นพันธุ์หนึ่งในตระกูลกบ 

 ลักษณะประจำพันธุ์ของตระกูลกบ 

   ทุเรียนตระกูลกบเป็นพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดมาจากพันธุ์การะเกด  พันธุ์นี้มีลักษณะทรงพุ่มแคบ  ลำต้นสูงและตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลม ใบเป็นรูปไข่ ป้อมกลางใบ(Elliptical)   หลังใบสีเขียวแก่และเป็นมัน  ท้องใบสีน้ำตาลอมน้ำเงิน ด้านหลังใบตรงกลางจะเป็นร่องลึกและกว้างสีขาวอมเขียวตลอดทั้งเส้น   ดอกขณะตูมมีส่วนโค้งผายออกป่องตรงกลาง  ปลายดอกเรียวแหลมเข้าทีละน้อย ก้านดอกยาว  สีของดอกเป็นสีเขียวน้ำตาลอ่อน ทรงผลเป็นทรงกลม หนามเว้าปลายแหลม ขนาดผลปานกลาง   เนื้อละเอียด รสชาติหวานมัน ลักษณะพิเศษ คือ  สีเนื้อเหลืองอมส้ม(สีจำปา) เปลือกค่อนข้างบาง ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 6-8


                                                                       ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบพิกุล

                                                           ต้นพันธุ์ที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 0.8-1.2 เมตร

 

 

Last updated : 04/07/2564

Visitors: 428,598