แนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก ตอน 4 กบสาวน้อย

สวนตาก้าน ขอแนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก ตอนที่ 4 "กบสาวน้อย"

ชื่อพันธุ์          :  กบสาวน้อย หรือ กบขั้วสั้น

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง)

ประวัติ: มีต้นกำเนิดมาจากพันธุ์การะเกด  เป็นพันธุ์หนึ่งในตระกูลกบที่เพาะมาจากกบแม่เฒ่า

จุดเด่น "ผลดก เมล็ดเล็ก เนื้อเยอะ หวานมัน"  

 

ลักษณะต้นและใบ

ทรงพุ่มแคบ  ลำต้นสูงและเรือนพุ่มสวยงาม ตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลม ทรงใบขอบขนาน  ใบหนาและใหญ่  หลังใบสีเขียวแก่และเป็นมัน  ท้องใบสีน้ำตาลอมน้ำเงิน  ด้านหลังใบตรงกลางจะเป็นร่องลึกและกว้างสีขาวอมเขียวตลอดทั้งเส้น ก้านใบยาว

 

ลักษณะดอก

ดอกขณะตูมมีส่วนโค้งผายออกป่องตรงกลาง ปลายดอกเรียวแหลมเข้าทีละน้อย ก้านดอกยาว  สีของดอกเป็นสีเขียวน้ำตาลอ่อน

 

 

ลักษณะผล 

 ทรงผลเป็นกลม ผลสั้น ผลสีเขียวคล้ายกบชายน้ำ พูหลอกเยอะ อาจจะมีให้เห็น4-5 พู แต่ 3 พูแป้วเหลือพูเดียว  เปลือกหนา มีทั้งลูกเล็กและลูกใหญ่ ขั้วเบี้ยว ไม่โด่ผลเบี้ยว ผลงอนเป็นเป็ด ทรงหนามเตี้ย (หนามนูนและฐานกว้าง) และหนามใหญ่ หนามห่าง 

 

 

ลักษณะเนื้อ

เนื้อละเอียดและเยอะ สีเนื้อเหลืองเข้ม  รสชาติหวานมัน เมล็ดเล็ก ออกผลดก  ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5-7

 

 ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบสาวน้อย

Visitors: 455,536