ปลูกทุเรียนภาคอีสาน ตอน 6 | เตรียมพื้นที่ปลูกทุเรียนปี 66

เตรียมพื้นที่ปลูกทุเรียนปี 66

 1. "การปรับพื้นที่" นำรากไม้และต้นไม้ที่ไม่สามารถปลูกร่วมกับทุเรียนได้ออก