ปลูกทุเรียนภาคอีสาน ตอน 7 | เตรียมพร้อม...ทุเรียนออกดอก ติดผลปีแรก

เตรียมพร้อม...ทุเรียนออกดอก ติดผลปีแรก 

ทุเรียนพร้อมออกดอก ดูอย่างไร?

ดูที่ "ความสมบูรณ์ของต้นและกิ่ง" ขนาดกิ่งที่สามารถรองรับลูกทุเรียนได้ (ถ้าต้นไม่พร้อมที่จะให้ผลผลิต จะทำให้ต้นสูญเสียธาตุอาหารและเหี่ยวเฉา หากเป็นกิ่งที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้กิ่งนั้นตาย

 

  

 

วิธีที่ทำให้ทุเรียนออกดอก

สวนตาก้านแนะนำ 2 วิธี คือ " การงดน้ำเมื่ออากาศเริ่มเย็น และ ฉีดสารเปิดตาดอก" เพื่อให้ปุ๋ยไปกระตุ้นการสะสมอาหาร

- หากใช้การงดน้ำเพียงอย่างเดียว ทุเรียนอาจจะไม่ออกดอกได้จากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว

- หากใช้สารเคมีพียงอย่างเดียว จะต้องใช้ในปริมาณที่เยอะและอาจทำให้แตกใบอ่อนพร้อมออกดอกได้

 

 

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม

1. เก็บกวาดโคน และตัดแต่งกิ่ง

2. ใส่ปุ๋ย 12-12-17 และฉีดยา

3. งดน้ำ 7 วัน และรดน้ำ 7 งด และสังเกตว่ามีตาดอกออกหรือไม่ ถ้ายังไม่มีก็งดน้ำต่ออีก 7 วัน

โดย เมื่อเริ่มออกเป็นตาปู ต้องรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ

 

 

ปัญหาสำหรับช่วงที่ทุเรียนออกดอกในภาคอีสาน

1. ศัตรูพืช: 

- เพลี้ยไก้แจ้ (โจมตีช่วงที่ทุเรียนเป็นดอกตีนหนู)

- เพลี้ยจักจั่นฝอย (โจมตียอด ทำให้ความสมบูรณ์ของต้นน้อยลง)

ป้องกันโดยการฉีดยาคุม

2. ความท้าทายเรื่องอากาศ

อากาศร้อน : ดอกฝ่อได้ง่าย แก้ไขโดยการฉีดยาและเพิ่มปริมาณน้ำ

ฝนตก : ทำให้ดอกแตกเป็นยอดอ่อนแทน แก้ไขโดยการฉีดปุ๋ยบำรุงให้ดอกสมบูรณ์และโตเร็ว

อากาศหนาว: ให้น้ำเพิ่ม

 และสวนตาก้านพไปชมทุเรียนที่พร้อมจะออกดอก.......

Visitors: 475,959