เตรียมพร้อมกิ่งพันธุ์ เตรียมดิน ก่อนลงมือปลูกทุเรียน [Sandbox ep.2]

เตรียมพร้อมกิ่งพันธุ์ เตรียมดิน ก่อนลงมือปลูกทุเรียน [Sandbox ep.2]

1. การเตรียมกิ่งพันธุ์ เลือกสายพันธุ์ที่ต้องการและกิ่งพันธุ์มีความสมบูรณ์ ใบเขียว ไม่มีโรคและแมลง ใบเพสลาดหรือใบแก่ (หากต้นแตกใบอ่อนยังไม่ควรนำมาลงปลูก เพราะจะไม่สามารถทนต่อการกระทบกระเทือนและหากโดนแดดจัดจะเหี่ยวเฉาได้ง่าย)

 

 

 2. การเตรียมดิน พรวนดินและใช้สารปรับสภาพดิน ( โดยทำจำนวน 3 ครั้ง เนื่องจากพื้นที่เดิม ดินถูกน้ำท่วมขังเป็นเวาลานาน ทำให้ดินค่อนข้างแน่น) จากนั้นตั้งโคก โดยนำดินมากองผสมกับแกลบดิบและปุ๋ยคอก สูงประมาณ 0.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-1.5 เมตร

 

คำถามเพิ่มเติม เมื่อเวลาผ่านไป โคกทุเรียนที่ทำไว้มีการยุบตัว ทรุดลง และแกลบย่อยสลาย ดินเริ่มแน่นขึ้น ควรทำอย่างไร
ตอบ: มีหลายวิธี เช่น การพรวนดิน และการเสริมดินที่ดีร่วยซุยเพิ่มเติมด้านข้าง (ไม่ควรใส่ดินเพิ่มด้านบนโคก เนื่องจากเป็นการปิดอากาศกับรากทุเรียน) รวมถึงใช้สารปรับสภาพดิน (สามารถใส่ได้เรื่อยๆ) และเติมอินทรีย์วัตถุ

Visitors: 469,375