ทุเรียนปลูกใหม่ไม่โต | เช็ค 3 สัญญาณ..ควรไปต่อหรือไม่?

 เช็ค 3 สัญญาณ ต้นทุเรียนปลูกใหม่ควรไปต่อหรือไม่?